Content pages
Affärsmodeller med finansieringslösningar stärker organisationers konkurrenskraft | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Affärsmodeller med finansieringslösningar stärker organisationers konkurrenskraft

skagerlind

En ny forskningsrapport från Siemens Financial Services (SFS) granskar utvecklingen av pay-for-outcomes-modeller. Med dessa modeller är betalningarna baserade på förväntade affärsresultat. Affärsmodeller av typen pay-to-use kommer att fortsätta att spela en viktig roll för att upprätthålla konkurrenskraften och kommer att samexistera med pay-for-outcome.

Siemens Financial Services (SFS) har släppt en ny forskningsrapport som undersöker nya affärsmodeller där man betalar för resultat. Den pågående globaliseringen av handeln fortsätter att sätta press på marknaden och företag blir alltmer intresserade av att noga granska kostnader och effektivitet. Istället för att använda finansieringslösningar där man enbart får tillgång till ny utrustning och teknik, så bygger betalningarna alltmer på förväntad produktivitet eller resultat.
Med vittnesmål från företag och branschorganisationer i 13 länder undersöker rapporten var dessa affärsmodeller för närvarande används, den fortsatta tillväxten av samexisterande pay-to-use-finansieringslösningar samt sannolika utvecklingstrender när vi går mot 2020. Över hela världen befinner sig olika länder i olika skeden på resan mot att börja använda pay-for-outcome-modeller. Forskningen visar att organisationer i USA och Västeuropa tenderar att ha mer diversifierade finansieringsarrangemang än de i östra Europa och Asien.

Ökat intresse
Studien visar dock att tillgången och intresset för lösningar där en organisation betalar på basis av förväntade affärsresultat ökat avsevärt under de senaste åren. Utfall kan inkludera sådana effekter som ökad tillverkningsproduktivitet, minskad energiförbrukning, lägre kostnad per process, snabbare patientgenomströmning eller minskade föroreningar.
Rapporten belyser att organisationer inte längre kan räkna med att deras etablerade maskiner, utrustning och teknik kommer att hålla dem konkurrenskraftiga i ett helt decennium. Som ett resultat så har lösningar som att betala för att använda istället för att äga utrustning, såsom objektfinansiering, vuxit de senaste 20 åren och förväntas fortsätta att växa ännu mer. De fortsätter även att utvecklas och anpassar sig hela tiden till nya tekniktrender på marknaden.

Mindre risk
Genom att betala för resultatet av teknik snarare än själva tekniken så blir kostnaderna mer transparenta och risken för föråldrad teknik och bundet kapital kan undvikas. Som ett resultat av dessa affärsmodeller kan man upprätthålla sin konkurrenskraft samt erbjuda innovativa lösningar och tjänster till sina kunder.
– Att kunna betala för affärsresultat är den senaste utvecklingen inom finansdrivna affärsmodeller inom tillverkning, service, infrastruktur och hälsovård, kommenterar Gunnar Skagerlind, Head of Sales Industry Sweden, från Siemens Financial Services.
– Detta är en betydande fördel i en värld där allt snabbare teknikutveckling ökar investeringsrisken.

Gunnar Skagerlind, Head of Sales Industry Sweden, från Siemens Financial Services.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *