Content pages
Biogas kopplad till IoT ger helt nya intäktsmodeller för svenska bönder | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Biogas kopplad till IoT ger helt nya intäktsmodeller för svenska bönder

biogas

Sverige har satt målsättningen högt när det gäller fossiloberoende transporter. 2030 vill man uppnå ett fossiloberoende och 2050 vill man uppnå ett nollnetto av växthusgaser. Det är ambitiösa målsättningar och i spåret av dessa har nya aktörer tagit fram lösningar som leder oss i rätt riktning. En av dessa nya innovativa aktörer är NeoZeo.

NeoZeo förutspår att det kommer bli viktigt att erbjuda kostnadseffektiva biogasuppgraderingsmoduler som är tillgängliga för alla, även mindre lantbruk så att slutanvändare kan köpa biometan till sina fordon direkt från bönderna. Bönderna kan genom detta erbjuda en biogasstation för alla som önskar tanka med biogas. Att uppgradera sin bil till biogas är idag enkelt. Det kostar cirka 10 000 kronor och är en investering som kan räknas hem relativt snabbt, eftersom kostnaden för biogas är ca 20 procent billigare jämfört med bensin. Det kan bli upp till 50 procent billigare om slutanvändaren köper biogasen direkt från bonden.
– De bönder som investerar i egen biogasanläggning som renar metan till bränsle har stora vinster att göra, menar Petr Vasiliev, vd på NeoZeo.
– Även om de inte startar en biogasstation så kommer de kunna driva alla sina egna transportmedel med biogas, vilket sparar stora pengar för det enskilda lantbruket.
Det finns idag flera miljöbidrag att söka som gynnar de lantbruk som vill hänga med och förenkla regeringens ambitiösa satsning mot att nå fossiloberoende 2030.
NeoZeos lösning kommer att bidra till att gårdarnas relativa jordbruksavfall för biogasproduktion kan öka från cirka 5 procet av 1,68 TWh år 2013, till den långsiktiga potentialen 76 procent biogas som produceras från jordbruksavfall av 10- 15 TWh biogas som produceras i Sverige 2030.

NeoZeos produkt
NeoZeo har utvecklat en kostnadseffektiv lösning som utnyttjar den stora mängden energi från exempelvis gödsel, gräs, hönsströ från gårdar eller från avlopps- och/eller matavfall i småstäder och omvandlar den till rent biogasbränsle.
Rå biogas består av en blandning av metan (CH4) och koldioxid (CO2), förutom några andra mindre komponenter såsom H2O, H2S. NeoZeoss utrustning avlägsnar koldioxiden och de andra komponenterna.
NeoZeos lösning för biometanproduktion innehåller prekonditionering av rå biogas, till exempel avlägsnande av föroreningar, avsvavling, separation av CO2, separation av H2O och distribution av ren biometan till gasstationer.
NeoZeos biogasuppgraderingsmoduler är lämpliga för små och medelstora flöden av biogas som produceras på gårdar och i småstäder och orter, där råbiogasflödet är mellan 10 och 200 Nm3 / timme.

NeoZeos app för bönderna
Varje lantbruk som använder NeoZeos lösning kommer synas i en app. I denna app kan den som vill tanka biogas få en vägbeskrivning till närmaste lantbruk som erbjuder biogastankning. Tekniken bakom betallösningen är utvecklad i samarbete med ayonds IoT-avdelning (Internet of things), som även utvecklat appen. ayond arbetar sedan tidigare med liknande lösningar för Fortums elbilskunder.

Källa: neozeo.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *