Content pages
Tydligt kvalitetsfokus i Elcam | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tydligt kvalitetsfokus i Elcam

elcam

Kvalitet står i fokus när Örebroföretaget Elcam presenterar sin verksamhet. Elcam projekterar och dimensionerar fördelningsskåp och arbetar efter ett eget kvalitetssystem. Samtliga arbetsinsatser anpassas efter kundernas behov och önskemål.

Elcam bildades 1994 när Asea Skandia bestämde sig för att lägga ner sin apparatskåpstillverkning. I samma veva valde fem av de anställda att starta eget, och för fem år sedan köpte Per-Olov Rosander hela firman med dess tre anställda.
– Vi jobbar med projektering och dimensionering av fördelningsskåp. Vi bygger och specialanpassar dessutom elskåp, automatikskåp, centraler och ställverk efter kundens behov och önskemål, berättar Per-Olov som har jobbat i elbranschen i 50 år.
Han lyfter fram de tydliga kvalitetskrav man hela tiden jobbar efter. I Elcam arbetar man enligt ett eget kvalitetssystem och härutöver CE-märker man samtliga produkter enligt gällande direktiv.

Skräddarsydda lösningar
I kundkretsen märks till exempel grossister som Ahlsell och Elektroskandia, samt elinstallationsföretag över hela Sverige.
– Vi bygger kundspecifika konstruktioner som är unika för var och en av våra slutkunder. Genom åren har vi byggt en hel del elcentraler för skolorna här i Örebro, liksom för Behrn Arena och Forsmarks kärnkraftverk. Vi står för allt ifrån idé och ritning, och tar därefter fram ett förslag som kunden sedan godkänner. Därefter konstruerar vi våra lösningar som slutligen ett elinstallationsföretag installerar, förklarar Per-Olov Rosander.

Erfarenhet och kompetens
För vattenverket i Örebro har Elcam byggt ett flertal pumpskåp under en femårsperiod. Man har också byggt automatskåp för Lithells kolfabrik i Sköllersta. Uppdragen avlöser varandra och många vänder sig till Elcam tack vare det goda rykte som företaget byggt upp genom åren.
– Vi besitter mycket hög kompetens och har lång erfarenhet av branschen. Våra kunder uppskattar att vi jobbar med höga kvalitetskrav och att vi kan ta fram kundunika specialkonstruktioner. Däri ligger en stor del av förklaringen till våra framgångar, konstaterar Per-Olov Rosander.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *