Content pages
Penna och papper vanligast vid lagerinventering | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Penna och papper vanligast vid lagerinventering

Bild: Bodil Bergqqvist.

Mer än hälften av företagen använder penna och papper när de inventerar. Det visar en ny undersökning som teknikföretaget Idnet genomfört bland logistikchefer i större svenska företag.

Lagerinventering är en viktig del i många företags verksamhet men metoder och arbetssätt varierar. Den under hösten genomförda undersökningen visar att inventering är ett område där övergången till ny teknik inte fått fullt genomslag.
– Det är överraskande att hälften av företagen fortfarande använder papper och penna när de inventerar. Vi vet att nya tekniklösningar ger kvalitetsförbättringar och stärkt konkurrenskraft och det är förvånande att inte fler insett värdet av och tagit till sig ny teknik, säger Christina Befwe, marknadschef på Idnet.

Fyra av tio stänger ner
Undersökningen visar att den näst vanligast inventeringsmetoden är att använda handdatorer. Det gör en tredjedel av företagen i undersökningen.
På fråga om företagen stänger ner verksamhet för att inventera svarar fyra av tio att de gör det helt eller delvis. Drygt hälften anger att verksamheten hålls igång som vanligt under inventering.
Undersökningen ger stöd för att valet av inventeringsmetod har betydelse för den löpande verksamheten. Användande av penna och papper är den metod som i minst utsträckning gör att verksamheten håller igång som vanligt. Av de som använder papper och penna stänger mer än hälften helt eller delvis ned verksamheten när de inventerar. För de som använder handdator eller truckdator är det nästan dubbelt så vanligt att verksamheten hålls igång som vanligt under inventering.

Undersökningen har genomförts under hösten 2016 bland logistikchefer i större svenska företag.

Källa: idnet.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *