Content pages
Danska uppfinningar gör succé inom energisektorn | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Danska uppfinningar gör succé inom energisektorn

flexolution

Att arbeta med att montera exempelvis vindkraftverk ställer höga krav både på montörer och utrustning. Från många graders kyla till kanske femtio graders värme inne i tornen försvåras inte bara monteringsarbetet utan även komponenternas funktion sätts på hårda prov.

Vi har uppfunnit ett värmesystem kallat Towerheating and cooling som antingen med diesel, gas eller pellets kan hålla jämn temperatur inne i vindkraftverken och detta är bra både ur miljö- och materialsynpunkt. Vid kyla kan exempelvis kablage och annat dras samman och det omvända vid värme. Med vår uppfinning så utjämnas klimattemperaturerna så att arbetet går lättare berättar Henrik Aaröe Neergaard som är uppfinnaren bakom lösningen”.                                                                                  – Hela systemet är inpackat i en sjöcontainer som går att frakta antingen till sjöss eller på land. Systemet är så anpassat att det finns en ”satelitvärmare” som kan lyftas upp i tornet och som sedan ger jämn värme fortsätter Henrik förklara.

Värme och kyla
Flexolution är företaget bakom succén som är användbar inom alla typer av uppvärmningar som behövs. Det kan vara industrier, fotbollsarenor eller andra ställen där en mobil lösning behövs.                                                                                          – Hela idén är att vårt företag som ju är en ingenjörsbyrå tillsammans med kunden utifrån hans eller hennes behov skräddarsyr en lösning för att skapa värme. Det unika är också att anläggningen även kan användas till att kyla med då dessa behov finns förtydligar Henrik

Flexolution har flera ben att stå på. Man gör bland annat dokumentationer och underhållsplaner på borrplattformar i Nordsjön. Företaget är certifierade enligt ISO-normerna 9001, 14001 och 29001. Samtidigt som certifieringen erhöll företaget  Achillesgodkännande som ger företaget behörighet att arbeta inom offshoreverksamheten.

Uppfinningar som väcker stort intresse
Företaget har flera uppfinningar och konstruktioner bakom sig och den senaste och som också är patentsökt är en freonfri kylanläggning som inte bara kan kyla luft till behaglig temperatur utan också kan producera upp till 300 m3 snö/dygn. ”även denna lösning som vi säljer under produktnamnet Blue Green Energy har rönt stort intresse. Inte bara för att den är helt freonfri och därmed revolutionerande i hela köldmarknaden utan också bredden och kapaciteten. Den har efterfrågats av allt från företag till skidanläggningar. Det enda som behövs är elektricitet och vatten berättar Neergaard stolt”. ”systemet är liksom Tower Heating and Cooling mobilt så att det går att flytta dit behovet finns tillägger han”.
Företaget Flexolution är ingenjörsfirman som tillsammans med kunderna utvecklar en produkt i enlighet med kundens önskemål. Tower Heating and Cooling samt Blue Green Energi är system som utvecklats tillsammans med våra kunder.

Spännande framtid
Hur ser då framtiden ut för denna uppfinnande ingenjörsbyrå?… ”mycket ljus… Vi har flera nya produkter på gång och en av dessa testas nu och vi vågar påstå att detta med stor sannolikhet kan bli en succé över hela Norden. När testerna är klara blir det ett offentliggörande efter årsskiftet säger en stolt Neergaard”. ”vi har efter årsskiftet större kapacitet och ser gärna fler svenska och norska kunder avslutar Henrik Aaröe Neergaard”

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *