Content pages
Testcenter för samarbetande robotar möjliggör nya tekniska lösningar för svensk industri | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Testcenter för samarbetande robotar möjliggör nya tekniska lösningar för svensk industri

YuMi

Nu öppnar ett testcenter för samarbetande robotar i Robotdalens lokaler i Västerås. Syftet med testcentret är att hitta nya processer och applikationer med ny teknik inom svensk tillverkningsindustri.

Sverige är en industrination vars industri står för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står också för 77 procent av det samlade exportvärdet. Samtidigt hårdnar den globala konkurrensen och för att stärka Sveriges konkurrenskraft krävs en nyindustrialisering med en väsentligt ökad grad av automation.
Robotar som samarbetar med människor, så kallade kollaborativa robotar, kommer i framtiden att bli en mycket viktig komponent för att stärka företagens konkurrenskraft. Denna typ av robotar öppnar upp för helt nya användningsområden och applikationer som tidigare inte varit möjliga att automatisera. Erfarenheten säger att marknadsintroduktionen av ny och banbrytande teknik ofta tar lång tid på grund av att processer och metoder saknas, både tekniskt såväl som affärsmässigt. Slutanvändarna, det vill säga industriföretagen, ser potentialen, men saknar kunskap huruvida deras behov och applikationer går att lösa med samarbetande robotar.

Testcenter för samarbetande robotar öppnar
En del av lösningen på detta är det testcenter för samarbetande robotar som nu öppnas i Robotdalens lokaler på Expectrum i Västerås. Testcentret är ett samarbete mellan ABB, Robotdalen, Mälardalens högskola samt ett antal systemintegratörer och användare. Projektet finansieras av Vinnova och deltagande parter.
– All innovation bygger på tätt samarbete mellan kunder och leverantörer och det gäller alldeles särskilt inom digitalisering och automation där utvecklingen går så snabbt nu, säger Robert Larsson, divisionschef för ABB Discrete Automation and Motion i Sverige.
Med hela Sverige som upptagningsområde kommer testcentret att utföra koncept- och applikationsutvecklingar för att visa hur och om olika problem går att automatisera med hjälp av samarbetande robotar. Några av de första uppdragen kommer att ske i samarbete med Karolinska Institutet, Astra Zeneca och Volvo.
– Nu kommer ’collaborative robotics’ och det är troligen en lika stor möjlighet till förbättrad konkurrenskraft som införande av robotar var för ett tiotal år sedan, säger Robert Larsson.
En typisk samarbetande robot som kan nämnas i sammanhanget, och som kommer att användas på testcentret, är ABB:s YuMi-robot. Det är en tvåarmad industrirobot med ett användningsområde där människan (tillika operatören) och roboten kan sitta sida vid sida och arbeta i en produktionslinje.

Ingen säkerhetsbur
Denna nya industriautomationstrend, med robotar som lättare kan samarbeta med människan, innebär en tätare interaktion mellan människa och robot. Det betyder också att robotsystemet inte behöver omges av en traditionell säkerhetsbur, så som det ofta ser ut idag, på olika automatiserade produktionslinjer.
– Detta testcenter är unikt i sin form med utveckling av olika tekniska lösningar, som kommer att stärka svensk industri, säger Ingemar Reyier, teknik- och applikationsansvarig för industrirobotik hos Robotdalen.

Källa: abb.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *