Content pages
Ett företag som bryr sig om träd av alla sorter | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ett företag som bryr sig om träd av alla sorter

tradexperterna

Trädexperterna TPT AB är ett arboristföretag som brinner för träd. Träd har funnits betydligt längre än mänskligheten och är egentligen inte i behov av vård, men allt eftersom vi människor breder ut oss och förändrar naturens livsbetingelser kommer även behovet av rätt skötsel av träd bli allt viktigare. Här kommer Kungsbackaföretaget Trädexperterna in som en viktig partner.

SLT:s reporter träffar Richard Reimertz som startade sitt företag Trädexperterna 2011 och som vänder sig till både privatpersoner och kommuner. Vi erbjuder professionell trädvård oavsett om det handlar om ett enskilt träd, ett bestånd eller så kallad rotvård. – Vi är idag lite beroende på säsong 8-12 medarbetare med hög kompetens och ett genuint intresse för allt som handlar om trädvård berättar Richard.

Rotsystemen är grunden till friska träd
Trädexperterna är ett företag som är specialiserade på något som kallas för rotvård. – Trädrötter och mykorrhiza måste ha bra jordförhållanden förklarar Richard. Ett träds rotsystem är till 80 % trädartspecifik mykorrhizasvamp, därför är det viktigt för trädets livskraft att rotmiljön är optimal.  Om man ger ett träd den bästa möjliga rotmiljön ökar möjligheterna för en stark, sjukdomsfri utveckling för trädet. Före, under och efter plantering eller bebyggelse runt omkring vuxna träd kan mycket göras för att förbättra jorden och undvika skador på rotsystemet och med ordentlig planering och bra förebyggande åtgärder kan träden hållas friskare längre.

Skyddade träd kräver kunskap
Richard berättar att i stort sätt alla träd i stadsmiljö är skyddade vilket innebär att skall man gräva i närheten av ett träd behöver man någon med utbildning som övervakar detta arbete så ingen skadar själva trädet eller rotsystemet. För att lösa detta framåt kommer Richard även att starta upp ett utbildningsföretag med namnet Trädkedjan med syfte att utbilda kommuner och företag inom träd och rotvård. På sikt kommer detta innebära att kommuner och företag själva kan bygga upp sin kompetens och sköta kontroll och övervakning vid exempelvis grävarbeten.

En trygg aktör med stor kunskap
För oss på Trädexperterna är det viktigt att alltid kunna vara flexibla och att vara en aktör med hög säkerhet även när det gäller akuta uppdrag.                                          – Självklart innehar vi alla nödvändiga certifikat, försäkringar och tillstånd betonar Richard och nämner samtidigt kunder som HTE Garden, Peab, NCC, Skanska och Länsstyrelsen som återkommande och nöjda kunder. Vi har själva skapat ett uttryck som vi alltid arbetar efter och som även våra kunder uppskattar ” lova mindre, utför mer säger Richard med ett leende.

Lite grenar på marken gör gott
Som avslutning återkommer Richard till naturens livsbetingelser i ett modernt samhälle och konstaterar att ofta så håller man alldeles för rent runt och på träden.    – För att få en hållbar stad där insekter och fåglar kan trivas behöver vi lämna lite döda grenar på träden. Låta en död gren ligga kvar på marken och rensa mindre än vad som görs idag. Detta är något som vi ständigt påpekar för våra kunder och som i slutändan innebär en stadsmiljö med ett rikare djur och växtliv avslutar Richard Reimertz.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *