Content pages
East Metal – Esbjergbaserat specialföretag levererar tung stålkonstruktion till ESS i Lund | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

East Metal – Esbjergbaserat specialföretag levererar tung stålkonstruktion till ESS i Lund

east_metal

Många är kallade men få är utvalda som leverantörer till prestigebygget ESS som är en förkortning av European Spallation Source – Vetenskapscentret i Lund som väckt uppmärksamhet över hela världen. Ett av de företag som fått förmånen att leverera utrustning till ESS är Esbjergföretaget East Metal.

SLT träffar Erik Gammelgaard som är företagets marknadsdirektör precis när bläcket torkat på kontraktet… ”givetvis är vi stolta över detta kontrakt som innebär att vi byggt en typ av skyddskonstruktion som skall hindra läckage av radioaktiv strålning vid fysikaliska experiment”. ”prestigeprojektet som vi förmodligen fått på grund av vår kompetens och mångåriga erfarenhet hoppas vi skall leda till att den svenska marknaden öppnas för oss fortsätter han”.

East Metal:s historia är nästan som en saga… Gammelgaard berättar. ”de två goda vännerna Westergaard-Larsen var tillsammans i Lettland där de letade efter leverantörer till metallbeslag för möbelindustrin i Danmark. Resultatet blev så småningom att de byggde en liten fabrik som sedan blivit fyra fabriker med totalt 750 anställda”

Företaget East Metal är från början en traditionell svetsverkstad, men som utvecklats till att bli ledande inom produktionen av större metallkonstruktioner. På ett årtioende har företaget fått hem en rad prestigefyllda projekt i orderböckerna. Påstigningsplattformar och serviceplattformar för vindkraftverk tillsammans med ramkonstruktioner för dessa och speciella plattformar för räddningsbåtar på oljeplattformarna är bara några av företagets leveranser under senare år.

Specialister på tunga och komplicerade konstruktioner
East Metal är en underleverantör som helt enkelt tillverkar det kunden önskar, och vi härdar och ytbehandlar enligt kundspecifikationen. ”kunden kommer till oss med en ritning med kravspecifikation. Det kan vara allt från materialspecifikationer till krav på exempelvis ytbehandling i form av rostskydd eller målning berättar Gammelgaard”. ”vi är kända för stora och komplicerade metallkonstruktioner.
Inom företaget finns också fabriken i Nakskov som ligger direkt vid kaj och kan därför hantera gigantiska konstruktioner och vindkraftverkstorn som sedan kan skeppas direkt ut i världen. Kabinerna som är fyra meter höga och vardera kräver 65 m2 och har en vikt på 10,5 ton tillverkas här.
”i Nakskov tillverkar vi också kranar och kranutrustningar i alla format. I vårt eget testcenter testas kranarna under realistiska förhållanden och förses med alla godkända dokument innan kranarna skickas ut i världen. Kranarna finns både på fartyg som installerar vindkraftverk, inom offshoreindustrin på borriggarna och inom industrin berättar Gammelgård med stolthet i rösten”.

Satsning på Norden
Hur ser då denna gigant inom metallkonstruktioner på framtiden… Gammelgaard berättar.. ”vi är sedan tidigare starka inom både offshoreverksamheten och vindkraftsidan. Genom projektet i Lund på ESS så räknar vi med att komma in på den svenska marknaden. Sverige och Norden ser vi som kommande utvecklingsområden och vi har all anledning att se positivt på utvecklingen och framtiden avslutar han.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *