Content pages
Trogen leverantör till svensk tillverkningsindustri | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Trogen leverantör till svensk tillverkningsindustri

stilmek

Med flera decenniers branscherfarenhet i ryggen är Stilmekaniska i Skellefteå AB en sedan länge aktad aktör bland Norrlands industriföretag. Man jobbar med industrimontage, maskinbearbetning och svetsning i ett koncept som kännetecknas av kvalitet, leveranssäkerhet och korta ledtider.

Stilmekaniska i Skellefteå – eller Stilmek som man allmänt säger – etablerades 1973 och har genom åren utvecklats till dagens kompletta verksamhet kring verkstadsmekanisk legotillverkning. Ett 30-tal anställda med specialkompetens inom industrimontage, maskinbearbetning och svetsning representerar bolagets breda koncept, vilket kännetecknas av leveranssäkerhet, korta ledtider och hög kvalitet. Tomas Ståhl, med ett långt förflutet bakom sig i Stilmek leder verksamheten.
– Vi är en mekanisk verkstad som specialiserat oss på legotillverkning i mindre serier och enstaka artiklar. Vi vänder oss till tillverkningsindustrin i hela Sverige och blir något av en problemlösare åt våra kunder, säger Tomas.

Investering som stärker
Stilmeks uppdrag varierar i både omfattning och svårighetsgrad. Löpande detaljtillverkning, komponenttillverkning och serieproduktion ingår i konceptet där man också jobbar i projekt då företaget är delaktigt från idéstadiet till färdig leverans och montage. Kvarnar, krossverk, tankar och containrar är exempel på vad Stilmek tillverkar.
– Vi utför maskinbearbetning, fräsning, svarvning och skärande bearbetning. Metso är en av våra kunder för vilka vi tillverkar detaljer för pressfilter, berättar Tomas Ståhl.
Gruvindustri, processindustri, verkstadsmekanisk industri och lagerhallar är Stilmeks målgrupper, och i kundkretsen märks företag som LKAB, Boliden, Railcare, Rönnskärsverken och Renthall. Den stora bredden förutsätter förstås en ändamålsenlig maskinpark, och här finner vi bland annat fem CNC-styrda maskiner, utrustning för gas- och laserskärning, samt Stilmeks senaste investering; fräsmaskinen FPT Sirio M40, ett golvverk med mycket hög kapacitet. Den innefattar till exempel ett positionerbart och vridbart NC-styrt fräshuvud och ett NC-styrt roterande bord, vilket ökar rotationsdiametern för exempelvis cylinderformade arbetsstycken väsentligt.
– Med den här maskinen ökar vi vår produktionskapacitet, samtidigt som vi överlag blir ännu mer konkurrenskraftiga, konstaterar Tomas Ståhl och tillägger att verksamheten är 1090-certifierad för arbete med bärande stålkonstruktioner.

Breddande verksamheter
I början av 2000-talet startade Tomas Ståhl även dotterbolaget Stilmek Montage, i vilket man utför professionellt industrimontage av olika detaljer på plats hos kunderna. Fyra anställda verkar i ett upptagningsområde som i huvudsak sträcker sig över Norrland.
Stilmek har dessutom nyligen köpt in sig i företaget LRS Industri som jobbar med inredning av djurstallar.
– Det är ett välmående företag med en ljus framtid, avslutar Tomas Ståhl.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *