Content pages
Systemleverantör hjälper sågverk bli kostnadseffektiva | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Systemleverantör hjälper sågverk bli kostnadseffektiva

Produktionen i Söderhamn

USNR, som är världens största leverantör av utrustning och teknik till sågindustrin, förvärvade 2015 Söderhamn Eriksson och dess dotterbolag. Förvärvet befäster USNR:s ledande ställning ytterligare.

Motivet till förvärvet är Söderhamn Erikssons starka marknadsställning i Europa som kompletterar USNR:s starka ställning i Nordamerika. Båda företagens ställning blir ännu starkare av denna kombination när det gäller Sydamerika, Australien/Nya Zeeland, Ryssland och Asien.
Jan-Eric Dahlberg som är försäljningschef på Mariannelundsenheten förklarar:
– Söderhamn Erikssons omfattande sälj- och serviceorganisation i Europa hjälper USNR att lansera och underhålla sina produkter i Europa på ett ännu bättre sätt och vice versa. USNR hjälper Söderhamn Eriksson att bli starkare på den nordamerikanska marknaden. Den kombinerade organisationen sträcker sig över 15 tidszoner, tre kontinenter och nio språk. Det ger en eftermarknadssupport som är svår för konkurrenterna att matcha. Fusionen gör oss i stånd att leverera fullt integrerade, heltäckande lösningar runtom i världen.

Stolta traditioner
Söderhamn Eriksson har en lång tradition som sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet. Familjen Stenberg förvärvade A.K. Eriksson år 1937 och i början av 1990-talet även före detta Söderhamns Verkstäder, som tidigare ingått i Kockums Industrier, innan företagen slogs samman till Söderhamn Eriksson. Idag driver Söderhamn Eriksson sin verksamhet på fyra orter i Sverige samt lokala försäljnings- och supportcentra i Storbritannien, Norge, Finland, Ryssland, Estland, Polen och Tyskland. Företaget är känt runt om i världen för sina högkvalitativa såglinjer och kantningssystem, samt inte minst för barkmaskinen Cambio som utvecklades av Söderhamns Verkstäder under 1950-talet och sedan dess sålts i tusentals exemplar över hela världen.

Omfattande verksamhet
USNR driver sin verksamhet på sju orter i USA och Kanada, varav tre stora fabriker, samt ett sälj- och servicebolag i Ryssland. USNR är världskänt framför allt för sina kompletta lösningar för sågverk och hyvlerier inklusive såglinjer, kurvsågningsutrustning, kantningslinjer, trimmer-, sorter- och paketläggningssystem, virkestorkar samt optimerings- och styrsystem. Bolaget är även känt i hela världen för sina Coe-produkter som används vid tillverkning av plywood och andra paneler.
Globalt har den nya företagskonstellationen fler än 1 300 anställda. Men vad är det som gör att Söderhamn Eriksson sticker ut i konkurrensen?
– När råvarupriset är högt är ett högt sågutbyte extra viktigt, menar Jan-Eric Dahlberg.
– Vi möter det med en ständig produktutveckling. Optimering genom 3D-scanning och bandsågsteknik med tunna snitt är viktiga faktorer. Och som jag nämnde; vår starka eftermarknadssupport med snabba leveranser för att minimera stilleståndstider. I Västerås har vi elingenjörer som arbetar med konstruktion, optimering och styrning av elsidan, och tillsammans med USNR i USA och Kanada är vi uppemot 200 personer som jobbar med utveckling och driftsättning. Vi har ett högt säkerhetstänk med CE-märkning, olika zoner för starkströmsel och staket som skyddar personal från att skada sig på maskinerna. Söderhamn Erikssons uppgift är att förse sågverksnäringen globalt med effektiva maskiner och system för bästa utnyttjande av råvaran, med lägsta produktionskostnad. Bolaget skall även tillhandahålla resurser för bibehållande av hög tillgänglighet under lång tid, fastslår Jan-Eric Dahlberg.

Text och research: Sakari Bomström

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *