Content pages
Byggnadsplåtslageri med specialkompetenser | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Byggnadsplåtslageri med specialkompetenser

haga

Haga Plåt är ett byggnadsplåtslageri med över 75 års erfarenhet i branschen. Företaget erbjuder alla förekommande arbeten inom plåtslageri men är även nischade med specialkompetens inom rostfritt, aluminium samt tjockare material.

Vi möter Roger Löfgren som tillsammans med Leif Pettersson och Ingemar Eriksson tog över det anrika företaget 1997 som ägs idag av Roger, Leif och Kenneth Eriksson. Idag finns företaget i Umeå och har 27 medarbetare.

Alla typer av byggnadsplåtslageri
– Vi utför alla typer av byggnadsplåtslageri som till exempel bandtäckningar skivtäckningar, garneringsarbeten, TRP plåt på väggar och tak, kompletta väggkonstruktioner med reglar och isolering samt bärande takkonstruktioner med plåt kompletta med isolering och ytskikt. Företaget utför också kompletta takrenoveringar från till exempel tegel till plåt förklarar Roger och tillägger att man är väl förtrogna med alla i branschen förekommande material och monteringsmetoder.

Specialkompetenser
Haga Plåt har även en avdelning som utför specialarbeten i rostfritt, aluminium samt tjockare material. – Vi tillverkar då olika typer av konstruktioner efter våra kunders egna ritningar och önskemål. Vi svetsar dessutom i nästan alla material och reparerar bland annat delar till storkök och läkemedelsindustrin. Vi har också en hel del uppdrag vad gäller tillverkning av och bil- och båtdelar. Även legotillverkning av olika produkter i korta eller längre serier finns inom Haga Plåt, fortsätter Roger.

Många referenskunder
De flesta kunderna finns förstås i Umeå  samt i en radie på kanske 5 mil från Umeå och listan på uppdrag och kunder är Imponerande.
– Här i Umeå kan jag exempelvis nämna Tandläkarhögskolan där vi monterade en aluminiumkassettfasad, Stora Hotellet där vi utförde omtäckning av tak med Lindab 874 barrgrön, Umeås nya badhus Navet samt Umeå reningsverk, pelletstillverkningen, som gällde bland annat montering av fasadplåt in och utvändigt, regelverk med isolering, och bandtäckningar.
– Att vi lyckats få så många spännande uppdrag har naturligtvis sin förklaring bland annat i våra kompetenta medarbetare som alltid levererar högkvalitativa jobb men nämner även att de är svårare att hitta personal nu för tiden då skolan för plåtslagare i Umeå lagts ner sedan några år tillbaka vilket naturligtvis kommer att påverka oss i framtiden, avslutar Roger Löfgren

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *