Content pages
One Stop Partner i danska Esbjerg öppnar för nordiskt logistiksamarbete | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

One Stop Partner i danska Esbjerg öppnar för nordiskt logistiksamarbete

jutlandia

Svenska logistikproblem kan hitta nya lösningar i Danmark. Esbjerg Havn är i det närmaste en smått unik hamn när det gäller logistiska lösningar.
– Som man ser från vårt kontorsfönster här så har vi djuphamnen rakt utanför och från kajen har vi inte mer än femtio meter till några av våra terminalbyggnader. Vi har här två terminalbyggnader på vardera 5 000 kvadratmeter och en på 6 000 kvadratmeter, inleder Michael Rühe General Manager för Jutlandia och slår ut med handen.

Jutlandia är en fullservice off-shore-aktör som är etablerad 1973 men som via systerbolaget Lauritzen varit verksamma i hamnen sedan 1884. Att vara en servicehamn för off-shore-verksamheten i Nordsjön har gjort att Jutlandia utvecklat en spetskompetens inom detta område.

Kompetens i världsklass
– Vi har till exempel specialtruckar för att lasta och lossa både tornen och vingarna till vindkraftprojekt inte bara för Nordsjön utan även Östersjön – vi är ledande inom detta och en av de största aktörerna i branschen. Både Vestas och Siemens använder sig av våra kunskaper berättar Michael Rühe. Vi vet att man i Sverige planerar en omfattande satsning på havsbaserade vindkraftverk och där kan vi vara en viktig aktör poängterar han.

Mycket mer än off-shore
Det är viktigt att understryka att det inte bara är offshoreverksamhet Jutlandia sysslar med. Även om Jutlandia har enorma arealer till sitt förfogande där man lagrar vingar, torn och generatorer till vindkraftverk så hanterar man även all annan typ av gods.
– Från Esbjerg når vi 300 destinationer genom vårt agentnät, och vi har tre stora moderna lager och även utomhuslagring, inklusive anläggningar för lagring av rör och tankar framhåller Michael Rühe.
– Vi är mycket positiva till ett logistiksamarbete med Sverige och med rätt kundunderlag kan vi med mycket kort varsel frilägga inte bara lagringsplats på mark utan även terminalplats fortsätter han. Vi har ju i Esbjerg tillgång till 35,000 kvadratmeter mark, så plats har vi och med en samarbetspartner kan vi snabbt frilägga terminalkapacitet eller bygga nytt förtydligar Michael Rühe. Oftast stannar godset bara under kort tid i terminalerna och dessa används som mellanlager innan vi tar över den landbaserade transporten inflikar Henrik S. Nielsen som är direktör för Lauritzen” (se separat artikel bredvid).

Korta beslutsvägar ger effektivitet
Jutlandia och Lauritzen är unika på flera sätt. Inte bara att man har tillgång till den bästa delen av hamnen och därmed den effektivaste logistiklösningen. Man tillhör båda moderbolaget som fortfarande är familjeägt och som styrs av en lokal familj och verkar direkt från Jutlandias och Lauritzens kontor i hamnen.
– Familjen är oerhört aktiv och även om företaget av praktiska skäl delats upp i olika enheter så sitter företagets organisation i samma hus, har samma administration och i stort sett inte mer än en dörr mellan beslutsfattarna. Det gör att våra beslutsvägar inte bara är korta utan också relativt enkla eftersom ägarna är fullt delaktiga i verksamheten, och när vi nu satsar på bland annat Sverige är detta något som vi inom Jutlandia, Lauritzen och ägarna beslutat gemensamt avslutar Michael Rühe.

Dansk logistikexpert satsar nordiskt

Miljöproblemen i Göteborg där Sveriges största hamn ligger är välkända. Sommartid har luften besvärliga och hälsovådliga nivåer av svavel i luften. Passagerarfartyg blandat med fraktfartyg gör besvärliga miljöproblem än besvärligare. Ett annat problem är hamnens belägenhet som gör att den har begränsat med utbyggnadsmöjligheter.

SLT träffar Lauritzen som är en 130 årig ”pigg” aktör inom logistik.
– Vi känner till dessa problem och har därför flyttat till järnvägsterminalen utanför Göteborg berättar direktören Henrik S Nielsen.
Lauritzen eft. som är det juridiskt riktiga namnet är tillsammans med systerbolaget Jutlandia ett 130 år gammalt shipping- och transportföretag med ett helhetskoncept inom logistik.
– Vi åtar oss i princip alla typer av transporter från dörr till dörr och då spelar det inte någon roll om det är oceaner emellan, fortsätter Henrik S Nielsen.

Lauritzen sköter landtransporterna
– Jutlandia som hanterar hamn- och terminalverksamhetensamt agent och lastning överlåter åt Lauritzen att ta hand om den landbaserade verksamheten. Vi är en av Europas ledande aktörer på järnvägstransporter när det gäller trailers som lastas för transport ut i Europa. Vi har 6 veckoavgångar i vardera riktningen från Padborg i södra Danmark till Verona och två avgångar mellan Göteborg och Verona. Det fullastade tåget tar med sig både djurfoder, livsmedel och sågade träprodukter till Italien och på återresan har vi bland annat kakel, klinker och marmor som går till den Nordiska marknaden berättar Henrik.

Tågtransporter ett miljövänligt val
– Tåget som passerar tysklands största och viktigaste städer har viss ledig kapacitet från Norden till kontinenten – något som skulle kunnat vara intressant för stora och medelstora svenska företag. Vi planerar att redan efter årsskiftet starta ett tåg som går från Padborg genom Benelux och Frankrike ända ner till den spanska gränsen. Där har vi dock ett problem eftersom Spanien har en annan spårvidd än vad vi har, men en lösning på detta är snart på plats. Detta betyder att vi når större delen av Europa med järnväg. Praktiskt, prisvärt och väldigt miljövänligt menar Henrik S. Nielsen.

Spårbarhet och leveranstider som hålls
Alla livsmedelstrailers är av modellen Huckepacks och är försedda med GPS och temperaturövervakning. Järnvägstransporterna från Göteborg har blivit en stor succé och där järnväg inte är lämpligt tar den gummihjulsbaserade transporten över. De välkända transporterna är omtalade bland transportfolk. De välskötta fordonen och den erkänt höga leveranssäkerheten uppskattas av kunderna.
– Vi har i regel ett så pass säkert transport- och spårningssystem som gör att vi nästan på en timme när kan säga när godset är på plats.
– Låt oss tänka tanken att Jutlandia får in en transport från Asien som via oss skall vidare på järnväg- och väg och redan vid beställningen av transporten kan vi säga när det är framme, säger Henrik S. Nielsen med stolthet i rösten.
– Vi ser hela Norden som vår hemmamarknad och med vår satsning i Sverige och Göteborg inleder vi också arbetet tillsammans med Jutlandia att etablera oss som en transportör för svenska företag, avslutar Henrik S. Nielsen.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *