Content pages
Time Out för en starkare säkerhetskultur | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Time Out för en starkare säkerhetskultur

Markprojekt på Malmvägen i Kiruna

Arbetsplatsolyckorna på NCC har mer än halverats på fem år.  Många initiativ har bidragit till den positiva utvecklingen, bland annat förebyggande åtgärder som Time Out. Idag diskuteras vikten av säkerhet på Awareness Day på alla NCC:s arbetsplatser.

– Vi har en nollvision för arbetsolyckor och vi vill att alla ska komma hem från arbetet oskadda. Time Out är ett arbetssätt som hjälper oss att minska antalet olyckor på våra arbetsplatser, att säga ifrån, att agera, vidta åtgärder och säkra riskfyllda och osunda arbetssituationer, säger Peter Wågström, vd och koncernchef för NCC.

Awareness Day
Det är sjätte året i rad som NCC genomför Awareness Day och temat är, för andra året i rad Time Out. Arbetet avstannar klockan 9:00 på samtliga arbetsplatser på NCC:s alla marknader. En gemensam diskussion hålls på arbetsplatsen där alla ska ges möjlighet att komma med tankar och idéer om hur den egna arbetsplatsen kan bli ännu säkrare, både fysiskt och psykiskt, och vad man som enskild individ kan göra.
– Även om det är viktigt att vi sätter av en särskild dag, Awareness Day, för att diskutera säkerhet är säkerhet något vi måste fokusera på varje dag, säger Lars-Gunnar Larsson arbetsmiljöchef på NCC.

Starkare säkerhetskultur
Sedan 2011 mäter också NCC hur antalet arbetsplatsolyckor har utvecklats. Antalet arbetsplatsolyckor har minskat med 51 procent de senaste fem åren.
– Det är glädjande att antalet arbetsplatsolyckor har minskat så pass mycket, men det finns mer att göra. Vi jobbar för en starkare säkerhetskultur genom att visa vikten och toleransen för Time Out. Det ska vara en naturlig del av arbetet att ta Time Out när vi ser ett osunt beteende eller att säkerheten är i fara. Time Out handlar om att våga ta ställning och ta ett personligt ansvar för säkerheten på arbetsplatsen där ”våga säga ifrån” och ”bry sig om” blir det självklara, säger Lars-Gunnar Larsson.

Källa: ncc.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *