Content pages
NCC hjälper Arlanda att växa | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NCC hjälper Arlanda att växa

arlanda

NCC bygger en ny ramp med uppställningsplats för tolv flygplan på Stockholm Arlanda Airport. Rampen ger flygplatsen möjlighet att möta en växande flygtrafik. Ordern från Swedavia är värd 165 MSEK.
– Flygplatsverksamheten måste ständig ligga i framkant när det gäller att möta behoven från både resenärer och flygbolag. Den nya rampen ger bättre förutsättningar för detta, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör på Stockholm Arlanda Airport.

Resandet ökar, främst utrikesresor. För att möta efterfrågan behöver flygplatsen växa. Därför bygger NCC på uppdrag av Swedavia ramp E, en drygt 100 000 kvadratmeter stor uppställningsplats för flygplan söder om terminal 2.
Arbetet omfattar schakt- och beläggningsarbeten med betong med anslutningar för den luft, el och bränsle som flygplanen behöver. Rampen kommer även förses med så kallade ramphus med personalutrymmen, skärmtak över parkeringsplatser för servicefordon och en större teknikbyggnad.

Två etapper
Ramp E får uppställningsplatser för elva normalstora plan, exempelvis Boing 737 och Airbus 320. Eller så kan den användas till fem större flygplan, som Boing 747 eller Airbus 330. En plats reserveras för de största planen, exempelvis Airbus 380.
NCC inleder markarbetet under september. Etapp ett av uppställningsplatsen tas i drift i oktober 2017. Etapp två tas i drift i december 2017.
– NCC har erfarenheter och stor förståelse för flygplatsarbete, det är oerhört kul att kunna påbörja arbetet efter en längre tid av planering och förberedelser, säger Per C Ekström, produktionschef på NCC.

Källa: ncc.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *