Content pages
Nytt projekt om ekosystemtjänster inom stålindustrin | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nytt projekt om ekosystemtjänster inom stålindustrin

jernkontoret

Outokumpu Stainless AB kommer tillsammans med Enetjärn Natur, Jernkontoret, IVL och Albaeco att undersöka hur verktyget “Ecosystem Services Review” (ESR) kan användas så att ekosystemtjänster blir en del av stålföretagens affärsutveckling.  

En tidigare provkörning av ESR-verktyget i stålbranschen visade att det finns ett behov av att ta fram en svensk version som är anpassad efter de ekosystemtjänster som är mest relevanta för stålindustrin. Resultaten visade även att ESR kan bidra till att förbättra ledningssystem och processer i stålföretagen men att det finns ett behov av att undersöka detta närmare.

Minskad miljöpåverkan
– Målet med projektet är att vi ska komma ett steg närmare att integrera ekosystemtjänster i stålföretagens hållbarhetsarbete. Projektet ska leverera smarta lösningar och anpassningar där en tillämpning av ekosystemperspektivet bidrar till resurseffektiviseringar och minskad miljöpåverkan i den metalliska livscykeln, säger Sophie Carler, projektstöd Metalliska material.
Projektet delfinansieras av Vinnova inom de Strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och STRIM som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Källa: jernkontoret.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *