Content pages
Markarbeten med yrkesskicklighet och effektiva maskiner | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Markarbeten med yrkesskicklighet och effektiva maskiner

ikab

IKAB är ett företag som arbetar som underentreprenör inom markarbeten till stora byggföretag som NCC, Peab, Skanska, och Thage. Från första spadtaget till färdig produkt med asfalt, planteringar och plattor.

IKAB Entreprenad startades av Ola Nilsson 2008 som tidigare arbetat inom familjeföretaget som såldes till Peab vid den tidpunkten. Ola kände då att tiden var mogen att starta upp sitt egna företag.

Starthjälp
– Genom min fars goda rykte i branschen och min egen erfarenhet och kunskap fick företaget bra kunder direkt och jag kunde köpa mina första egna maskiner. Så jag måste tacka honom för den goda starten betonar Ola och nämner att ett av företagets första uppdrag var Arenan i Kristianstad.

Kompetens och bra maskiner
– Alla våra anställda har naturligtvis yrkesbevis och förarbevis. Detta kopplat till stor yrkesskicklighet och våra effektiva maskiner gör att vi blir en partner att lita på vad gäller markarbeten säger Ola. Och dessutom investerar vi varje år i nya maskiner som gagnar både oss och våra kunder.

Tunga kunder
– Vi utför arbeten främst inom Kristianstads kommun men också i närliggande kommuner. Genom våra projekt tillsammans med bland annat NCC, Peab, Skanska och Thage har vi byggt upp ett förtroende som ständigt genererar nya förfrågningar och ger oss möjlighet att lämna anbud konstaterar Ola, och nämner att orderstocken ser bra ut i dagsläget. Inom en snar framtid kommer vi att starta upp ett stort projekt som bland annat innehåller tillbyggnad av fryshus. Även ett nytt trygghetsboende som Skanska gör åt Riksbyggen genererar mycket arbete för närvarande.

Fortsatt tillväxt
Med vår tillväxt på 20-30 % årligen kommer vi att framåt att behöva nyrekrytera ytterligare några medarbetare. Detta hänger ju också ihop med våra återkommande investeringar i maskinparken så jag kan inte annat än att se positivt på framtiden avslutar en nöjd Ola Nilsson.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *