Content pages
En trogen legotillverkare för svensk industri | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En trogen legotillverkare för svensk industri

maskinteknik

I mer än fem decennier har Maskinteknik i Malmö AB varit en trogen samarbetspartner till svensk industri. Det har format en synnerligen flexibel verksamhet kring legotillverkning av maskiner och mekaniska komponenter, ett koncept som spänner över allt ifrån idé till färdig funktion.

Maskinteknik i Malmö AB gick tidigare under namnet Mobergs Mekaniska Verkstad och det var här som dagens ägare, Håkan Mårtensson och Peter Larsson, började sin yrkesbana för snart tio år sedan. Bolaget etablerades redan i början av 60-talet och förvärvades av Håkan och Peter 2013. Två år senare valde man att döpa om bolaget till nuvarande namn.
Namnet må vara nytt, men konceptet är detsamma; en allsidig och flexibel mekanisk verkstad för tillverkning i korta serier.
– Vår specialitet är att ta fram kompletta specialmaskiner och mekaniska komponeter, inklusive konstruktion, tillverkning, montering, drifttagning och CE-märkning. Vi jobbar med såväl enstyckestillverkning som korta serier och kan även ta fram reservdelar som inte finns på marknaden. Det är bara att kontakta oss så tillverkar vi den aktuella detaljen lik originalet, säger Peter Larsson.

Ny maskin på gång
I Maskinteknik i Malmö AB tar man ett helhetsansvar som spänner över allt ifrån idé till färdig funktion. All legotillverkning präglas av minutiös precision, kontroll och leveranssäkerhet.
– Vi är duktiga på att anpassa oss efter kundens behov när det gäller specialdesignade maskiner. Det gäller för oss att hela tiden ligga i branschens framkant för att kunna ta oss an våra kunders utmaningar och möta deras högt ställda krav gång på gång, påpekar Peter och berättar att man nyligen beställt en helt ny femaxlad ecoMill 50-maskin. Den kommer, enligt Peter, att betyda mycket för företaget och innebära ytterligare kapacitet och möjligheter.
Peter är den som är konstruktör och uppfinnare i företaget. Han har en synnerligen god förmåga att ta fram kundanpassade maskiner, ett område han tror och hoppas kommer att utvecklas och växa ytterligare framöver.
Håkan Mårtensson är den som ansvarar för legotillverkningen som i dagsläget utgör cirka 50 procent av verksamheten.

Framtidsfokus
I samband med bygget av Citytunneln i Malmö konstruerade Maskinteknik i Malmö AB en oerhört avancerad specialmaskin för projektorvisning av löpande bilder mot en lång vägg, vilket skapar illusionen av att man sitter i ett tåg som rör sig. Detta är bara ett av många exempel på innovativa uppfinningar som Peter, Håkan och deras medarbetare ligger bakom.
– Både jag och Håkan tycker att det är viktigt att vi båda är delaktiga i såväl utvecklandet som produktionen av nya produkter. Det gör att vi på ett bättre sätt kan sätta oss in i våra kunders behov och önskemål och ta fram lösningar utifrån detta, förklarar Peter Larsson.
Han kan konstatera att orderböckerna är välfyllda, men betonar samtidigt vikten av att aldrig slå sig till ro och ligga på latsidan.
– Vi följer branschens utveckling noga. Det gäller att vara aktiv, bland annat genom att besöka mässor och vara lyhörda inför nya grepp, metoder och möjligheter. Vi jobbar med ett tydligt framtidsfokus för såväl våra befintliga som kommande uppdragsgivare, säger Peter Larsson

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *