Content pages
Gasisolerade ställverk ska stärka elnätet i Singapore | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Gasisolerade ställverk ska stärka elnätet i Singapore

stallverk

ABB har vunnit en order från Singapore Power (SP) PowerGrid om att förse Singapore med gasisolerade ställverk i form av fyra ställverk på 66 kilovolt (kV).
Projektet ingår som en del i SP PowerGrids kontinuerliga insatser för att stärka effektiviteten och tillförlitligheten hos sina överförings- och distributionsnät för elektricitet samt att möta det ökande behovet av elektricitet i Singapores industri-, näringslivs- och bostadssektorer.

Inom ramen för kontraktet på nyckelfärdiga anläggningar ska ABB utforma, konstruera, tillhandahålla och installera GIS-ställverken, där toppmoderna styr- och skyddssystem och även hjälputrustning ingår. I projektet ingår även att byta ut föråldrad utrustning vid två befintliga anläggningar för att stärka det nationella elnätet genom att öka kapaciteten och förbättra tillförlitligheten hos energileveranserna. Kontraktsarbetet beräknas vara slutfört under 2018.

Höjd kapacitet
GIS-tekniken från ABB kommer att gagna SP PowerGrid genom att ställverkens storlek minskar jämfört med konventionella luftisolerade ställverk (AIS). Den här tekniken kommer också att höja ställverkens elkapacitet, så att SP PowerGrid kan tillgodose framtida behov.
– Det gläder oss att kunna stödja SP PowerGrid när det gäller att stärka deras infrastruktur för elkraft för att upprätthålla tillförlitligheten hos elnäten och möta det ökande behovet av elektricitet, säger Claudio Facchin, chef för ABB:s division Power Grids.
– I enlighet med ABB:s Next Level-strategi åtar vi oss att fortsätta leverera ökat kundvärde genom att utnyttja våra ledande tekniker och vår expertis inom projektutförande för att förse miljontals konsumenter med en stabil och effektiv strömförsörjning.

Ledande koncern
Singapore Power (SP) Group är ett av de största bolagen i Singapore och en ledande koncern inom elförsörjning i Asien och Stillahavsområdet. Som ägare och aktör erbjuder koncernen överförings- och distributionstjänster för el och gas i Singapore och Australien, samt fjärrkyla i Singapore och Kina. Singapore Powers elnät klassas som ett av världens bäst presterande nät, baserat på internationella jämförelser.

Källa: abb.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *