Content pages
Energieffektiva transformatorer stärker det polska elnätet | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Energieffektiva transformatorer stärker det polska elnätet

polens_elnat

ABB har tagit hem en order värd runt 40 miljoner dollar på energieffektiva transformatorer som ska utöka och stärka kraftöverföringsnätet i Polen. Beställare är det polska kraftbolaget Polskie Sieci Elektronergetyczne S.A (PSE S.A).

Ordern är en del av projektet att modernisera och utöka Polens nationella elnät för att tillgodose de ökande energibehoven i landets växande ekonomi. I uppdraget ingår att ersätta befintliga transformatorer med nya.
– Transformatorer spelar en viktig roll genom hela kraftkedjan för att säkerställa ett tillförlitligt och energieffektivt elnät. Vi är glada att få fortsätta stödja Polens ansträngningar att stärka sin kraftinfrastruktur, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids.
– Dessa högteknologiska transformatorer kommer att tillverkas lokalt och är ett exempel på hur ABB levererar differentierat kundvärde genom teknik och drar nytta av sin globala tillverkning, enligt vår strategi Next Level.

Stort åtagande
ABB har arbetat med PSE S.A. i många år och deltagit i utbyggnaden och moderniseringen av Polens elnät mot bakgrund av ett antal faktorer. Däribland ökande efterfrågan på energi i urbana områden, behov att integrera nya källor av förnybar energi samt utvecklingen av transnationella kraftförbindelser, såsom HVDC-länken LitPol på 500 megawatt. Denna länk som nyligen levererades av ABB möjliggör elhandel mellan Litauen och Polen och skapar nya möjligheter för energiutbyte i den baltiska regionen.
I ordern ingår att ABB ska ansvara för design, leverans, installation och drifttagning av tre uppsättningar transformatorer, inklusive fem för 450-megavoltampere (MVA), två för 500 MVA och tio för 275 MVA. Enheterna ska tillverkas vid ABB:s toppmoderna transformatorfabrik i Lodz i Polen.

Nyckelkomponent
Transformatorer är en nyckelkomponent i elnät som möjliggör en effektiv och säker omvandling av el mellan olika spänningssystem. Deras främsta uppgift är att höja eller sänka enfas- eller trefasspänning till önskade nivåer och upprätthålla ett stabilt kraftflöde. ABB:s transformatorportfölj omfattar krafttransformatorer för upp till 1 200 kilovolt (kV), torra och oljeisolerade distributionstransformatorer samt traktions- och specialtransformatorer såväl som tillhörande servicetjänster och komponenter.

Källa: abb.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *