Content pages
Rostskydd enligt konstens alla regler | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Rostskydd enligt konstens alla regler

corronix

Det ställs allt högre krav på rostskyddsmålning, något man är väl medvetna om i Karlstadsföretaget CORRONIX AB. Här jobbar auktoriserade rostskyddsmålare med ytbehandling av stålkonstruktioner, ett arbete som omfattas av högt ställda miljö- och kvalitetskrav.

CORRONIX etablerades i Karlstad 1999 och har sedan dess utvecklats till en synnerligen stark aktör beträffande professionell tung rostskyddsmålning. Det är ett arbete som innefattar en rad olika arbetsmoment. På CORRONIX är man experter även på blästring, industrilackering, betning, slitskydd, målning av fasadbeklädnad inklusive träfasader, entreprenad inom rostskyddsmålning, tvättning av ståldetaljer och isblästring.
– Vi utför en hel del jobb på uppdrag av vattenkraftsaktörer och processindustrin, det vill säga branscher som ställer mycket höga krav på rostskydd. Vi åtar oss förstås också lättare rostskyddsmålning, idag gör vi till exempel nästan all målning åt Valmet här i Karlstad, säger Krister Karlsson, delägare i CORRONIX AB tillsammans med kollegan Mark Söder.

Helhetslösningar
I CORRONIX AB jobbar auktoriserade rostskyddsmålare, varav samtliga är utbildade diplommålare. Man jobbar såväl på entreprenad ute på fältet som i den egna, 1 500 kvadratmeter stora anläggningen i Karlstad. Den höga kapaciteten gör att man även kan ta sig an rostskyddsmålning av riktigt stora stålkonstruktioner, till exempel cisterner och broar. CORRONIX koncept inbegriper också kontroll och konsultation. Man representerar hela värdekedjan vilket gör att kunderna erhåller kompletta helhetslösningar.
– Faktum är att vi är ett av få auktoriserade rostskyddsbolag och det enda företget med denna auktorisering i hela Värmland. Det innebär att vi lever upp till de mycket högt ställda miljö- och kvalitetskrav som ställs på branschen idag, konstaterar Krister Karlsson som själv har lång erfarenhet av rostskydd och måleri. Han har bland annat jobbat på olika målerier och på Aluchrom innan han 1999 grundade CORRONIX tillsammans med Mark Söder.

Bred kundkrets
Rostskyddsmålning är en avancerad process som kräver stor noggrannhet. Först rengörs godset helt och hållet från alla typer av föroreningar, och därefter utförs blästring till rätt profildjup enligt gällande och angiven standard. Slutligen målas godset med olika epoxi- och polyuretanfärger till önskad skicktjocklek. CORRONIX breda kompetens har format en stark och stabil kundkrets.
– Vi jobbar företrädesvis i Värmland med omnejd, berättar Krister och nämner kunder som Valmet, Karlstad Industri, Rolls Roller och Kristinehamns Turbin.
Tillsammans med kollegan Mark kan ha se tillbaka på många framgångsrika år för CORRONIX ända sedan starten.
– Vi har slagit in på en väg som vi tycker fungerar bra och som resulterar i det kunderna efterfrågar. Idag är vi ett tiotal anställda och ambitionen är att fortsätta verka i den storleksordningen. Det viktiga för oss är att fortsätta vara en trygg partner med högsta kreditvärdighet, avslutar Krister Karlsson.

Research: Johan Dahlöf
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *