Content pages
QSi – en IT-leverantör med hög kompetens | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

QSi – en IT-leverantör med hög kompetens

qsi

IT-leverantören QSi Sweden AB hjälper sina kunder att integrera i dagens molntjänster och är kunniga inom många delar av Office 365-plattformen.
QSi erbjuder sina tjänster till företag i alla branscher, såväl enmansföretag som koncerner.

Inriktningen hos QSi Sweden är IT-konsulttjänster och lösningar inom infrastruktur, säkerhet och informationshantering. Bolaget bildades 2005 och redan från början var QSi en Microsoft-partner. Bolaget har expanderat starkt sedan starten och vuxit från tre anställda till dagens elva anställda.
Målsättningen för QSi är att hjälpa företag i hela Sverige att integrera till molntjänster.
– För tre år sedan var inte molntjänsterna inom IT-världen lika utbrett som idag utan då såldes mer lösningar åt kunden. Men vi var tidigt ute med att se att molntjänster skulle växa, säger Christer Persson på QSi Sweden.
Det är hela tiden kundens behov som QSi rättar sig efter. För vissa kunder fungerar man som hela företagets IT-avdelning och för andra kunder erbjuds spetskompetens till företagets egen IT-avdelning.
– Vi är inte knutna till någon bransch utan vi hjälper alla företag. Alla kunder ser i grunden likadana ut när det gäller behovet av IT-system och IT-funktioner, säger Christer Persson.

Stor konkurrens
Eftersom det finns många IT-leverantörer idag har QSi många konkurrenter i sin bransch.
– Ett av våra starkaste konkurrensmedel är vår höga kompetens. Vi budgeterar för vidareutbildning för våra IT-konsulter för att kunna konkurrera med andra IT-leverantörer i Sverige.
För att kunna leverera kompletta tjänster med hög kvalitet samarbetar QSi med duktiga aktörer i branschen.
– Vi levererar till exempel inte affärssystem och har därför allierat oss med vissa affärssystems-leverantörer. Vi har även samarbetspartners inom telefoni och kan tillsammans med dem leverera mobila växlar, telefonilösningar och även IP-baserade lösningar, berättar Christer Persson.

Ljus framtid
Både IT-kunskapen och efterfrågan på IT-tjänster ökar och därför ser QSi en ljus framtid för företaget.
– IT-funktioner gör kunden mer konkurrenskraftig, men samtidigt ser vi ett hot i att molntjänsterna blir fler och fler och att kunden knyts upp mer mot molntjänstleverantörer. Därför har vi på QSi tänkt på vårt utbud och vill sälja funktioner istället för vanliga IT-tjänster.
QSi Sweden verkar i huvudsak i Skåne, men kundbasen finns över hela Sverige.
QSi försöker hela tiden leverera i en positiv anda där kunderna får ut mer än de förväntat sig. Företaget önskar att kunderna ska se QSi som ”En ovanligt praktisk IT-leverantör”.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *