Content pages
Detaljhandel och utbildningsinstitutioner avslöjade som de värsta skräppostförbrytarna | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Detaljhandel och utbildningsinstitutioner avslöjade som de värsta skräppostförbrytarna

skräppostförbrytare

Tre fjärdedelar av den kommunikation som skickas av detaljhandeln och utbildningsinstitutioner i Europa är irrelevant, enligt en undersökning utförd på uppdrag av Ricoh Europé.
Undersökningen ställde frågor till konsumenter i 22 länder om det kommunikationsmaterial de får från företag och organisationer. Majoriteten av de tillfrågade (76 %) sa att materialet som skickades till dem av detaljhandeln var irrelevant, medan 75 % sa samma sak om innehållet från utbildningsinstitutioner som skolor, högskolor och universitet.

Ricoh ställde frågor om kommunikation som skickas från företag och organisationer inom sju olika näringsområden. De som presterar bäst enligt undersökningen är finanssektorn och organisationer inom den offentliga sektorn. 39 respektive 42 procent av de tillfrågade tycker att kommunikationen från dessa aktörer normalt sett är relevant för dem. Men det innebär att det inte finns någon sektor från vilken majoriteten av konsumenterna anser att kommunikationen är relevant.
En flod av skräppost och spam gör att konsumenter misstror företag angående hur de hanterar personuppgifter. Detaljhandeln var den näringsgren som hade lägst förtroende för sin personuppgiftshantering. Tre fjärdedelar av konsumenterna (74 %) sa att de inte litar på detaljhandeln. De sektorer som har fått störst förtroende för sin hantering av personuppgifter var den offentliga sektorn, finanssektorn och vårdsektorn. Cirka hälften av konsumenterna har förtroende för dem (50, 49 respektive 48 %). Kanske är det inte en tillfällighet att dessa sektorer även har rigorösa regler om hur kundinformation ska hanteras och användas.

Påverkar företagens resultat
Problemet med skräppost är att det påverkar företagets resultat. Nästan en femtedel av konsumenterna (18 %) säger att de har vänt sig till någon annan efter att de har fått spam med irrelevant material från företag och organisationer. Dessutom säger 63 % av de tillfrågade att de vill spendera mindre hos de företag som spammar.
– Företag och organisationer måste inse problemet med skräppost. För närvarande blir människor överhopade av material som är dåligt riktat mot målgrupperna och som urholkar förtroendet, fjärmar potentiella kunder och därmed också hotar företagets intäkter. Skräppost har en genuint negativ inverkan på affärsverksamheten, säger Magnus Christerson, Marketing Director, Ricoh Sverige AB, och fortsätter:
– Detaljhandelns och utbildningsinstitutioners dåliga resultat tror vi är ett resultat av deras respektive hårt konkurrensutsatta marknader. Detaljhandeln slåss mot online-shopping som ändrar kundernas beteende och pressar priserna, medan utbildningsinstitutioner i ökad grad konkurrerar om studenterna i en tid då statliga bidrag minskar. Som svar på den press de utsätts för verkar de skicka ut mer kommunikationsmaterial för att generera en kortsiktig vinst, men de måste vara betydligt mer målgruppsinriktade för att undvika att skada sina långsiktiga kundrelationer, fortsätter Christerson.

Vad företag och konsumenter i Europa säger om marknadskommunikationen:
• ”Att rikta kommunikationen är definitivt den stora nyckeln i framtiden. Vi måste hitta nya sätt att närma oss våra kunder, mestadels genom teknologi” – Marknadschef, detaljhandel, Nederländerna
• ”Den retar mig och det blir bara värre. Det känns som om jag inte kan komma undan. Den finns överallt där du går. Det finns alltid någon sorts kommunikation som du faktiskt inte behöver” – Tina, konsument, Tyskland
• ”Det finns många aktörer och många valmöjligheter på marknaden. Så om du inte tillhandahåller vad de (kunderna) vill ha så går de med all säkerhet till någon annan.” – e-handelschef, detaljhandel, Storbritannien

Källa: ricoh.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *