Content pages
Energisektorn behöver skynda på digitaliseringen | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Energisektorn behöver skynda på digitaliseringen

bild tieto

”Data är nyckeln till nya affärer – företagen måste omfamna digitaliseringen”, slog Kimmo Alkio, vd på IT-tjänsteföretaget Tieto, fast på konferensen Framtidens elmarknad som arrangerades av Dagens Industri under onsdagen. I sitt anförande, ”Vad innebär digitalisering för elmarknad och affär”, gav Kimmo Alkio exempel på hur nya teknologier och kundbehov ritat om kartan för energisektorn och underströk att det nu är hög tid för branschen att ta steget på allvar i en tid då ständig affärsförnyelse är en nödvändighet.

Tietos vd Kimmo Alkio var, tillsammans med bland andra energiminister Ibrahim Baylan och Energimarknadsinspektionens generaldirektör Anne Vadasz Nilsson , en av huvudtalarna på konferensen Framtidens elmarknad som Dagens Industri anordnade på Grand Hôtel i Stockholm under onsdagen den 13 april.
– Energibranschen står i likhet med andra sektorer inför ett paradigmskifte, vilket gör att behovet av nya affärsstödjande IT-lösningar, innovationssamarbeten och ekosystem ökar kraftigt. I takt med en allt snabbare digitalisering av samhället kommer gränserna mellan olika branscher och marknader allt mer att suddas ut, vilket skapar intressanta möjligheter för framtida affärer inom helt nya områden, sa Kimmo Alkio.
Utmaningarna för företagen i energibranschen är fler än på många decennier, i form av ökad konkurrens, fallande priser, ökade hållbarhetskrav och minskade marginaler. Precis som inom många andra branscher sätts en stor del av hoppet till digitaliseringen.
Under sitt anförande gav Kimmo Alkio flera exempel på hur digitaliseringen revolutionerat andra branscher och hur kundernas behov och förväntningar drivit fram innovation på företagen. Som ett resultat har helt nya affärsområden och samarbeten växt fram, en utveckling som även skyndats på av ny teknologi och konsumenternas vilja att ta till sig nya tjänster allt snabbare. I framtiden kommer innovationscykeln ske ännu fortare, effektivare och smartare.
– Vi är i ett skede i den digitala tidsåldern där företag pressas att ständigt förnya sig själva och snabbt anpassa sig till ny teknologi. Nu behöver de större företagen och organisationerna inom energibranschen visa mod och beslutsamhet för att ta nästa steg i digitaliseringen. De måste omfamna en företagskultur där de ständigt testar nya teknologier, även i mindre skala, och söker nya samarbeten – precis som startups gör i stor utsträckning, sa Kimmo Alkio.
Innovationer som smarta elmätare, mikroproduktion och mobiltjänster som förbättrar kundupplevelsen är redan på frammarsch inom branschen. I takt med digitaliseringens framfart ökar efterfrågan för datadrivna innovationer ytterligare, vilket öppnar för nya affärsmodeller, produkter och skalbara tjänster. Ett område där Tieto ser stora utvecklingsmöjligheter är så kallad ”kognitiv intelligens”, en kombination av artificiell intelligens och beslutsfattande i realtid.
– Idag är det ungefär en procent av stora och mellanstora företag globalt som använder sig av kognitiv intelligens. Vi förväntar oss att närmare hälften av dem år 2020 använder kognitiv intelligens för att stärka sin affär och förbättra kundupplevelsen. Fokus på data och prognostisering i realtid kommer också att bli allt viktigare, konstaterade Kimmo Alkio

Källa: tieto.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Pressreleaser

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *