Content pages
Världsledande tillverkare av oljor och smörjmedel | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Världsledande tillverkare av oljor och smörjmedel

houghton

Houghton är bolaget som bevisar att det går att ta fram produkter som effektiviserar industrin, men som samtidigt är skonsamma mot miljön. Företaget tillverkar specialkemikalier, oljor och smörjmedel och jobbar målmedvetet med produktutveckling som främjar sina kunders produktivitet, kostnadseffektivitet och riskminimering.

Houghton Sverige AB är en del av Houghton International, vilket i sin tur ingår i koncernen Hinduja Group tillsammans med bland annat Gulf. Hinduja Group har cirka 150 000 anställda globalt och är verksamma inom vitt skilda områden – förutom smörjmedel till exempel IT, sjukvård, utbildning och tillverkning av lastbilar.
Den svenska verksamheten utgår från Helsingborg där vi träffar VD Dan Buller och Nordenchef Anders Hultgren.
– I vår roll i en multikoncern ingår vi i en division med uppgift att ta fram specialkemikalier, oljor och smörjmedel som specialanpassas efter våra kunders ändamål. Skäroljor och emulsioner är de produkter som växer snabbast, konstaterar Dan Buller.
Det rör sig om produkter av högsta kvalitet. Houghton tillhandahåller innovativa och hållbara lösningar som hjälper kunderna att förbättra produktiviteten, sänka kostnaderna och minimera riskerna i sina verksamheter.

För störningsfri drift
Aktörer inom metallbearbetnings-, bil- och stålindustrin dominerar kundkretsen, men faktum är att Houghton även servar en mängd andra marknader med utveckling, produktion och förvaltning.
– Vi strävar efter att ta fram produkter som skapar en störningsfri verksamhet för våra kunder, samtidigt som vi åstadkommer kostnadsbesparingar. Vi är specialister inom vårt gebit, företräder ett brett soritment och förfogar över personal som alltid jobbar med ett stort kvalitetsfokus, säger Anders Hultgren.

Miljöfokus
I Houghton Sverige AB jobbar man alltid med ett klart och tydligt kundfokus. Man åtar sig tydliga och tuffa utmaningar och har genom åren arbetat upp ett stort globalt nätverk av experter inom en mängd olika verksamheter. Härigenom kan man hela tiden erbjuda högpresterande produkter som bygger på innovativ teknik.
– Som leverantör har vi ett stort ansvar att tillsammans med våra kunder skapa förutsättningar för en så pass kostnadseffektiv produktion som möjligt. Samtidigt vet vi att vi arbetar med kemikalier, där ett stort fokus måste sättas på både den inre och yttre miljön, berättar Dan Buller.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *