Content pages
Leverantör av installationsprodukter för teknik- och modulbyggnader | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Leverantör av installationsprodukter för teknik- och modulbyggnader

chs

Allt fler ser fördelarna med teknik- och modulbyggnader, vilket förstås ställer höga krav på att tillhörande teknisk utrustning är installerad och provad i samband med leverans. Här kan CHS Controls AB spela en viktig roll som komplett leverantör av installationsprodukter som uppfyller nordamerikansk standard och för andra standarder.

CHS Controls AB grundades 1969 som ett dotterbolag till amerikanska Cutler-Hammer (nu Eaton) och har verkat i rollen som självständigt försäljningsbolag sedan 1990. Banden till Eaton är dock alltjämt starka, vilket i många avseenden präglar företagets starka koncept kring elektriska apparater och installationsprodukter med sikte på nordamerikansk standard. Verksamheten utgår från anläggningen i Helsingborg, vilken rymmer både kontor och lager. Här träffar vi Hans-Åke Jönsson, VD.
– Vi vänder oss i huvudsak till svenska företag som bearbetar den nordamerikanska marknaden, och därmed måste ha en viss standard på sina produkter. Det handlar om speciella krav och utföranden på produkterna som måste vara godkända för att få användas på den nordamerikanska kontinenten, förklarar Hans-Åke. Detta är en viktig del av företaget som i övrigt också säljer motstånd, flygplatsbelysning och säkringar.
Han konstaterar att behovet av nyckelfärdiga teknik- och modulbyggnader blir allt större och att fler och fler ser fördelarna med att utrustningen är installerad och provad i samband med leverans. Här kan CHS Controls AB spela en central roll med sitt breda sortiment kring centraler, belysning, värme, uttag, strömställare, kopplingstråd, dosor och installationsrör.

Modulskydd för solcellspaneler
– Ett område där vi verkligen kan göra skillnad är skydd för solcellspaneler där vi står för ett komplett utbud avseende PV-modulskydd, brandmansbrytare, säkringar och överspänningsskydd. Dessa är speciellt framtagna för att skydda solcellspanelernas DC-sida, säger Hans-Åke Jönsson och nämner problematiken i samband med åsknedslag.
– När det åskar på natten förekommer det ingen aktivitet i solcellerna och inget händer, men när det sedan blir dag och solcellerna börjar arbeta har det hänt att de har fattat eld. Därför är det synnerligen viktigt att panelerna förses med modulskydd, förklarar han.

Erfarenhet och kunnande
Hans-Åke Jönsson är civilingenjör och började sin bana på ASEA, nuvarande ABB, där han var verksam i både Sverige och Kanada i mer än 25 år. Han drev stora internationella projekt där inte sällan CHS Controls produkter efterfrågades. Han kom sedermera att bli styrelseordförande i bolaget där han numera är VD. Än idag är ABB en stor kund. Hans-Åke har naturligtvis stor fördel av sin långa erfarenhet i branschen. Han vet vad dess aktörer eftersträvar och kräver.
– Tack vare vår långa erfarenhet och vårt stora tekniska kunnande kan vi alltid erbjuda produkter och lösningar av hög kvalitet. Vi har utvecklat ett nära samarbete med våra leverantörer som alla är specialister inom sina respektive områden. Det gör oss konkurrenskraftiga, konstaterar Hans-Åke Jönsson och passar i sammanhanget på att framhålla företagets tio anställda.
Han lyfter också fram bolagets förmåga att stå för snabba leveranser, inte minst när det gäller säkringar, och att teknisk rådgivning och support alltid ingår i CHS Controls koncept.
– Det gör att vi inte ser oss själva som enbart en produktleverantör, vi är snarare en problemlösare för hela branschen, avslutar Hans-Åke Jönsson

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *