Content pages
Kompletta lösningar kring packning och emballering | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kompletta lösningar kring packning och emballering

gert

Transport av maskinell utrustning ställer höga krav avseende packning och emballering. Här blir Gert Andersson Transport AB den perfekta samarbetspartnern med sitt kompletta logistikkoncept kring maskintransporter.

Gert Andersson Transport AB – eller GA Transport som många också säger – är företaget som kan erbjuda sina kunder ett mer eller mindre unikt logistikkoncept. När maskinell utrustning ska transporteras kan GA Transport erbjuda en helhetslösning som innefattar såväl packning och stuffning som emballering av godset, som därefter skeppas vidare ut i världen i container, på flak eller pall.
Vi möter Niklas Andersson som leder verksamheten, vilken sysselsätter 25 personer och omsätter cirka 24 miljoner kronor.
– Vi tar ett helhetsgrepp kring packning, stuffning och emballering, vilket gör att våra kunder endast behöver anlita en enda aktör. Vi specialförpackar helt efter kundens önskemål, och vi kan dessutom ansvara för transporthandlingar, tullhandlingar vid import/export och så vidare. Om kunden önskar lagerhålla sina produkter finns lagerkapacitet på 6 500 kvadratmeter inomhus och 12 000 kvadratmeter utomhus, informerar Niklas Andersson.

Kunskap och erfarenhet
Idag packar och skickar Gert Andersson Transport AB ut cirka 1 500 containrar per år. Kapacitet finns för fler då effektiviteten ökat successivt, inte minst tack vare god kommunikation med bolagets kunder. Man jobbar bland annat med JBT:s infrysningsmaskiner som exporteras globalt, liksom maskiner från Ecolean som är ett internationellt förpackningsföretag. Lindes gasfrysningsmaskiner och NIBE:s  värmeväxlare är andra produkter man jobbar med.
– Vi besitter stor kunskap och mångårig erfarenhet av det vi gör. Personalen är utbildad inom packsäkring, vilket bidrar till det faktum att transportskador aldrig förekommer. Kundens dyra maskiner är i trygga händer hos oss, säger Niklas Andersson.

Blickar framåt
Företaget startades som ett åkeri av Gert Andersson1965. Niklas är således son till företagets grundare. En av Gerts kunder var Frigoscandia, som var ett av Europas största företag avseende frysfrakter. De tillverkade även infrysningsmaskiner och i samband med transporter av dessa behövde man hjälp med att emballera maskinerna. Därmed implementerades arbetsmomentet i verksamheten och snart hade man attraherat fler kunder med sitt starka logistikkoncept.
– Nu söker vi ännu fler kunder. Vi har hög kapacitet och kan hantera stora kvantiteter utan problem. Vi ser ljust på framtiden och ser fram emot att fortsätta växa tillsammans med våra kunder, avslutar Niklas Andersson.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *