Content pages
Historisk miljardsatsning av Ellevio i Värmland | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Historisk miljardsatsning av Ellevio i Värmland

miljardsatsning

Elnätsföretaget Ellevio inleder nu sin största satsning någonsin på elnätet i Värmland. Fram till 2019 investerar företaget cirka 1 miljard på att vädersäkra, modernisera och öka kapaciteten i de värmländska näten.
– Vi tar ansvar för att dagens och morgondagens värmlänningar har en trygg elförsörjning, säger Anders Öberg, ansvarig för lokalnätet på landsbygden.

Ellevio lanserar nu sitt största investeringsprogram någonsin, med satsningar på cirka 9 miljarder kronor fram till 2019. I Värmland handlar det om projekt för cirka 1 miljard. Ellevio har 105 000 kunder i Värmland, varav merparten bor utanför de större tätorterna. Det är relativt långt mellan kunderna och på många ställen är elnätet exponerat när det blåser hårt. Därför kommer man nu öka takten rejält för att vädersäkra elnätet.
– Det är en väldigt spännande resa vi har framför oss. Nu bygger vi framtidens elnät, så att de som bor och arbetar i Värmland kan ha ett tryggt elnät även framöver, säger Ellevios Anders Öberg.
– Jag kan se att de satsningar vi har gjort sedan stormen Gudrun för elva år sedan har gett resultat, stora delar av vårt elnät klarar av mycket hårdare väder idag än det gjorde då. Men vi är långt ifrån klara. Med de satsningar vi nu gör kommer än färre kunder att behöva drabbas av strömavbrott. Alla har rätt till ett bra elnät, oavsett var i landet du bor, säger Anders Öberg.

Fortsatta satsningar
En viktig del av satsningen är också Ellevios roll som arbetsgivare och sysselsättare.
– Vi är ungefär 150 anställda i Värmland idag, men under den kommande fyraårsperioden kommer vi sysselsätta totalt ungefär det dubbla, när vi räknar våra entreprenörer och deras underentreprenörer. Vi är en viktig del av det värmländska näringslivet, säger Anders Öberg.
I satsningen ingår bland annat att byta ut delar av det regionnät som fungerar som en stor pulsåder och förser Värmland med el. Just nu förbereder man för att bygga om en stor ledning mellan Munkfors och Kil. En annan stor ledning som ska byggas om är den mellan Forshult och Filipstad. Regionnätet är också viktigt för att kunna fortsätta utbyggnaden av vindkraft i elnäten.
Ellevio vill också modernisera och byta ut stora stationer som är viktiga knutpunkter i elnätet. Ett viktigt arbete för att kunderna ska ha så få och korta strömavbrott som möjligt. Bland annat har man ett jätteprojekt i Kil på cirka 100 miljoner och lite mindre projekt på 20-30 miljoner i Brattmon, Skattkärr och Karlskoga.
Man ska dessutom fortsätta vädersäkra låg- och mellanspänningsnätet.

Källa: ellevio.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *