Content pages
Finsk automationsexpert ger dig en hand över | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Finsk automationsexpert ger dig en hand över

robotion

Monotona och personalkrävande arbetsuppgifter automatiseras av finska robotföretaget Oy Robotion LTD. Tack vare sin höga kompetens, stora uppfinningsrikedom och ändamålsenliga maskinpark kan man ta fram skräddarsydda lösningar för nästan varje enskilt behov.
– Vi gör sådant som ingen annan har gjort förut, är vår slogan, säger Heidi Nikula som är delägare i företaget.

Oy Robotion LTD etablerades av Hans Nikula, som drev en firma för palltillverkning och importerade begagnade robotar, och Timo Österlund som programmerade robotar på heltid.
– Vi diskuterade hur man skulle kunna förenkla tillverkningsprocessen och detta ledde senare till den första robotlösningen, berättar Timo Österlund som är programmeringsansvarig med 20 års erfarenhet av robotprogrammering.
Vi guidas runt i de ändamålsenliga lokalerna några mil norr om Vasa. På plats står tre stycken robotar klara för leverans.
– Vi väljer ut en robot vars kapacitet lämpar sig för kundens behov och bygger upp cellen med verktyg och nödvändig kringutrustning runt den, berättar Rasmus Mäki-Fränti som är produktionsansvarig på företaget med sina sammanlagt elva anställda.
– I regel börjar allt med att en kund kontaktar oss för att finna en lösning på ett problem i deras produktion. Efter det första samtalet gör vi en enkel skiss, skannar in platsen roboten ska monteras på och gör sedan en 3D-layoutmodell, så att kunden ska få ett beslutsunderlag. När allt är klart gör vi en konstruktionsritning och bygger robotcellen helt klar för användning, fortsätter han.

Går att fjärrstyra
Robotion har en leveranstid på tre till sex månader beroende på hur många projekt som är under konstruktion för tillfället. Förutom själva robotlösningen utför Robotion alla andra konstruktioner som behövs för att roboten ska bli så effektiv som möjligt. Det kan vara allt ifrån säkerhetsburar runt roboten till transportörer, hjälpredskap, andra automatiska maskiner med mera.
– Vi ser helt enkelt till att kundens monotona arbetsuppgifter automatiseras. Vi har en slogan som lyder; ”vi gör sådant som ingen annan gjort förut”, och det sammanfattar vår verksamhet på ett bra sätt, säger Heidi Nikula.
Robotlösningarna förses med både kamera och larm och ifall det blir avbrott kan kunden kontakta Robotion som kopplar upp sig till styrenheten, åtgärdar felet från distans och rättar till de fel som kan uppstå när exempelvis roboten förses med ett arbetsmaterial. Kameran som roboten förses med har till uppgift att berätta positionskoordinater för roboten, vilket förbättrar precisionen och även kan användas för kvalitetskontroll.
– Vi har byggt ett hundratal robotceller under årens lopp och det mesta har vi provat på. Vi har byggt celler som klarat ett tjugotal olika operationer, och även om driftssäkerheten är hög kan det exempelvis finnas ett fel på materialet som ska bearbetas. Då noterar kameran detta och vidtar lämpliga åtgärder. Vi kan även fjärrstyra roboten och lösa problemet direkt om det krävs, förklarar Rasmus Mäki-Fränti.

Satsar framåt
Robotion har förutom robotceller tillverkat maskiner som sorterar träribbor för träindustrin, automatsågar, förpackningsmaskiner, speciella tvättmaskiner och så vidare. Inget jobb är för stort eller för litet, och enligt Heidi Nikula arbetar företaget just nu med att förlänga sitt redan långa CV med en världskänd kund.
Hur ser då framtiden ut för detta innovativa företag?
– Hans är ju företagets uppfinnare och Timo företagets robotexpert, men härutöver har vi ju alla olika spetskompetenser som vi sätter samman för att åstadkomma en optimal produkt. Vi har lyckats mycket bra här i Finland och nu tittar vi bland annat på den svenska och norska marknaden som är våra kommande satsningsområden, avslutar Heidi Nikula.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *