Content pages
Byggstart för solkraftpark i Storbritannien | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Byggstart för solkraftpark i Storbritannien

solkraftpark

Nu påbörjas arbetet med Vattenfalls första solkraftanläggning, Parc Cynog i Wales, Storbritannien. Parken blir en kombinerad vind- och solkraftpark. Vid Parc Cynog finns sedan 14 år en vindkraftpark med elva turbiner. Redan i slutet av mars 2016 kan den 5 megawatt (MW) stora solkraftparken börja producera el.

– Vind och sol kompletterar varandra bra, genom att solen skiner på sommaren medan vintern i allmänhet är den blåsiga säsongen. Genom att konstruera solkraftparken i anslutning till en vindkraftpark får vi ett antal synergier som vi kan använda. Det gäller bland annat vägar och befintliga elinstallationer som kan användas för gemensam matning till nätet från både sol och vind. Och eftersom vi redan har relationer med markägarna kan vi bygga på dessa när det gäller att ta fram avtal för markanvändningen, säger Claus Wattendrup, chef för affärsutveckling inom affärsområde Wind.

Ökade satsningar
En kommersiell satsning på solenergi breddar den förnybara energiportföljen och Vattenfall tittar nu på ytterligare möjligheten att kombinera solenergi med vindkraft.
– Solenergi är en beprövad teknik och kostnaderna sjunker snabbt. Vi kommer också att satsa mer på decentraliserad solenergi, och hjälpa våra kunder med planering, byggande och drift av solcellsanläggningar. Elproduktion från solenergi kommer att öka under de närmaste åren och är ett tillväxtområde för Vattenfall, säger Claus Wattendrup.
Solkraftparken Parc Cynog kommer att bestå av totalt 18 860 solpaneler och ha en installerad kapacitet på 4,99 MW vilket kommer att innebära en årsproduktion motsvarande hushållsel till 1 441 hushåll. Platsen användas idag för fårbete, och kommer att fortsätta att göra det även efter att solkraftparken är klar.

Källa: vattenfall.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *