Content pages
En erfaren expert kring modern flödesteknik | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En erfaren expert kring modern flödesteknik

impel

Det finns pengar att spara genom ett samarbete med Impel AB. Företaget erbjuder kundunika produkter och systemlösningar kring flödesteknik, vilka i förlängningen minimerar sina kunders arbetsinsatser och således bidrar till bättre lönsamhet.

Impel AB ingår i Beulco Holding AB, och arbetar mot OEM-kunder, såsom Alfa Laval, Nibe, Bosch och Thermia, i Norden.
– I dagsläget servar vi cirka 350 kunder varav 40 större och 25 toppkunder, vilket gör att vi finns representerade globalt. Då vi ständigt växer har vi möjlighet att hela tiden erbjuda nya kunder våra tjänster, säger Joakim Arndt, VD för Impel AB i Helsingborg.
Han berättar att företaget är specialiserat på att utveckla kundunika produkter och systemlösningar inom flödesteknik, inte minst för värmepumpar och fjärrvärme. Numera kan de flesta produkter specialanpassas för att minimera kundernas egna arbetsinsatser, vilket i förlängningen leder till lägre kostnader.

Kundanpassat
Impel AB företräder det senaste inom moderna tekniska lösningar. Man förfogar över en egen produktionsanläggning och representerar ett av marknadens bredaste produktsortiment med fler än 7 000 artiklar i lager. Med mer än 40 års gediget samarbete med internationella leverantörer kan man alltid snabbt ta fram en ändamålsenlig lösning för varje specifik kund.
– Många gånger kommer vi med förslag på förändringar  som är unika, och som både sparar pengar och förenklar kundens hantering. Våra reklamationer ligger på 0,3-0,4 procent, vilket vi är stolta över, säger Joakim Arndt och tillägger att verksamheten är AAA-klassad sedan fem år tillbaka.

Jobbar nära kunderna
Hög kvalitet, närhet till kunderna, effektiv logistik och ständig utveckling av nya produkter är bara några av Impel AB:s konkurrensfördelar. Verksamheten sysselsätter tio medarbetare och den största delen av försäljningen sker via internet och telefon, inte minst avseende företagets standardprodukter.
– Kunderna uppskattar att vi är lättillgängliga och alltid finns nära till hands för eventuella korrigeringar eller justeringar. Våra kunder vill i regel inte lagerhålla dylika produkter, det gör vi i stället åt dem. Vi besöker dessutom gärna våra kunder på plats ute i kundens egen verklighet. För oss är kommunikationen med kunderna väldigt viktig eftersom vi ofta gemensamt kommer fram till lösningar som är effektiva och billiga för uppdragsgivaren, poängterar Joakim Arndt.
Han berättar avslutningsvis att man ofta besöker olika mässor i syfte att skanna av marknaden och inhämta nya idéer som man sedan kan omsätta på hemmaplan i form av praktiska lösningar.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *