Content pages
Kompletta produktlösningar för VVS, färdiga för installation | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kompletta produktlösningar för VVS, färdiga för installation

beulco

I Beulco Armatur AB finner vi en riktig specialist beträffande professionella VVS-lösningar. Med stort engagemang och lika stort kunnande kartlägger man sina kunders behov och tar fram produkter som både löser problem och effektiviserar.

Beulco Armatur AB i Helsingborg är en av Sveriges ledande aktörer på VVS-marknaden med mer än 40 års erfarenhet av branschen. Företaget är att betrakta som något av en pionjär inom prefabricering och utvecklar ständigt nya effektiva produktlösningar.
– Vår styrka är kombinationen av ett brett basutbud av standardprodukter och prefabricerade produktlösningar, säger Mats Sjöström, VD för bolaget som sysselsätter ett 30-tal anställda och omsätter cirka 100 miljoner kronor.

Prefab växer
Verksamheten i Beulco Armatur AB är uppdelad på tre ben; standard, teknik och prefab.
– Idag står standardprodukter för 70 procent, men den verksamhet som växer mest och där vi ser att framtiden ligger är prefabricerade produktlösningar, berättar Mats Sjöström.
Detta innebar att man redan för ett par år sedan slog upp portarna till företagets nya produktionsanläggning som är utrustad med det senaste inom prefabteknik.
– En stor fördel i prefabprocessen är att vi alltid har tillgång till ett stort antal kvalitetsprodukter som snabbt kan kundanpassas/prefabriceras i vår anläggning. Våra logistiklösningar är också anpassade efter varje kunds unika krav. Vi levererar alltid ”just in time” till den aktuella arbetsplatsen, fortsätter Mats.

Våtrumskassetter
Beulco Armatur AB:s främsta produkt är våtrumskassetter för snabba och säkra stambyten. Mats Sjöström nämner i sammanhanget det så kallade miljonprogrammet som genomfördes under 70-talet och som innebär att 600 000 lägenheter kommer att behöva genomgå stambyten inom sju år. Fördelarna med en våtrumskassett i jämförelse med traditionellt stambyte är att bytet kan utföras snabbare, renare och billigare, och att lägenhetsinnehavaren kan bo kvar under renoveringen. En optimal kassett innebär att den är lätt att montera, samlar alla installationer på ett enda ställe och levereras med avloppsstam, spolcistern, rörkopplingar, vattenmätarkonsol och kulventiler monterade. Vid leveransen ingår även bottenmanschett, brandtätningar, spolknappar, vattenstammar samt våtrumsskiva eller plåthölje. Lösningen finns som både låg och hög modell och serviceluckan gör att rören blir mer lättåtkomliga vid framtida servicearbeten. Eventuella läckage upptäcks tidigt.
– Självklart är våra våtrumskassetter anpassade till branschreglerna för Säker Vatteninstallation, påpekar Mats Sjöström och berättar att Beulco Armatur AB har sju aktiva säljare som dagligen ute på fältet servar VVS-konsulter, installatörer, bostadsrättsföreningar, allmännyttorna och fastighetsbolagen. Han ser positivt på företagets framtid.
– Inte minst när det gäller prefabverksamheten. Tid är som bekant pengar, och genom att anlita oss får kunden sitt problem åtgärdat både snabbt och effektivt, avslutar Mats Sjöström.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *