Content pages
Allt fler väljer solenergi | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Allt fler väljer solenergi

aktiv

Allt fler upptäcker de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med solenergi. Företaget Aktiv Sol i Nöbbele AB har sedan länge tagit fasta på konceptet som vinner allt större mark för varje år som går. Här erbjuder man kompletta solcellslösningar för både företag och privatpersoner.

Aktiv Sol i Nöbbele AB levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar från projektering till övervakning av installerat system. Bernth Nyberg startade företaget tillsammans med sin fru 2010 efter att ha innehaft ledande befattningar på bland annat Forsheda AB och Kährs i Nybro. Hall- och stallbyggnationer utgjorde den ursprungliga verksamheten men Bernths bakgrund som materialfysiker innebar att man snart styrde över mot solcellsinstallationer.
– Det är något jag brinner för och ser som en härlig utmaning. Redan under tiden jag arbetade i Skottland noterade jag utvecklingen inom området och utgick från att den även skulle nå Sverige i samma omfattning, berättar Bernth Nyberg.
Han hade onekligen rätt, inte minst mot bakgrund av att Aktiv Sol har vuxit snabbt. 2013 hade företaget en omsättning på 2,6 miljoner kronor och årets resultat beräknas landa på 15-16 miljoner kronor.

Helhetsåtagande
När man som kund bestämt sig för att satsa på solenergi projekterar Aktiv Sol och ger ett förslag efter förutsättningar på plats. Man gör en investeringsanalys på framtaget förslag och ansöker sedan om statligt solcellstöd åt kunden. Man är även behjälplig vid val av elhandelsbolag när det kommer till försäljning av solel. Efter denna process kontaktas nätägaren och därefter installerar man ett nyckelfärdigt solcellssystem.
– Vi tecknar även serviceavtal på anläggningen för tillsyn och eventuella reparationer. Vi övervakar våra installationer för att upptäcka eventuella fel eller avvikelser. Vi vill förebygga och ha koll på hela projektet, betonar Bernth Nyberg som själv har mottagit klimatpriset. En årlig utmärkelse där Klimatrådet vill belöna initiativ för att främja ett gott energi- och klimatarbete till nytta för den regionala utvecklingen i Jönköpings län.

Framtidstro
Till sin hjälp har Bernth sex anställda, varav fyra ombesörjer installationerna medan Bernth och ytterligare en person sköter administration och ekonomi.
– Vår styrka är att vi i företaget är som en stor familj. Min pappa drev även han företag och gjorde det på ungefär samma sätt som jag själv med kunder och medarbetare i fokus, säger Bernth Nyberg som tycker att fler borde byta till solenergi. Han spår en fortsatt god utveckling för branschen.
– Vi kommer att fortsätta växa, men samtidigt är vi måna om att inte bli för stora och offra familjeandan i företaget. Det viktiga för oss är att fortsätta stå för kompletta helhetslösningar från ax till limpa, avslutar Bernth Nyberg.

Research: Bennie Fredriksson
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *