Content pages
Svensk och tysk elmarknad knyts närmare samman | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Svensk och tysk elmarknad knyts närmare samman

elmarknad

Med Hansa PowerBridge når arbetet med en ny utlandsförbindelse till kontinenten planeringsfasen. Den nya likströmsförbindelsen ska stärka förbindelsen mellan de svenska och tyska transmissionsnäten. Detaljerna kring Hansa PowerBridge preciseras i samarbetsavtalet som nyligen undertecknades av Svenska kraftnät och 50Hertz.

Efter att parterna signerade ett intentionsavtal, ett ”Memorandum of Understanding”, i mars 2014 går nu projektet in i en mer detaljerad planering.
– Projektet är ett viktigt steg i arbetet mot en gemensam europeisk elmarknad. Det stärker försörjningssäkerheten i båda länderna och ökar effektiviteten i och med möjligheten att dra nytta av produktionen av förnybar el ytterligare, allt till nytta för såväl svenska och tyska elkunder som Europa som helhet, säger Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska kraftnät.

Långdistansförbindelse
En genomförbarhetsstudie – en feasibility study – har visat på konkret nytta för båda länderna och för Europa. Svensk elmarknad kan ta del av överskottsel från vindkraft i nordöstra Tyskland och svensk vattenkraft kan komma tyska marknaden tillgodo när vinproduktionen där är låg.
– Genom överenskommelsen når vi en viktig punkt i projektet. Med Hansa PowerBridge kan vi etablera en väl fungerande långdistansförbindelse från Skandinavien via nordöstra till södra Tyskland och därmed bidra till Europas utveckling mot en större andel förnybar elproduktion, säger Boris Schucht, vd på 50Hertz.
Förbindelsen blir ca 30 mil lång och länkar samman tyska Mecklenburg-Western med södra Sverige. Kapaciteten i förbindelsen blir 700 MW och väntas tas i drift 2025. Möjligheten att utvidga kapaciteten kan komma att övervägas i framtiden.

Källa: svk.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *