Content pages
De bygger och renoverar i hela Storstockholm | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

De bygger och renoverar i hela Storstockholm

rättsten

Genom att slå samman två specialistföretag skapades totalentreprenör i byggbranschen. Rättsten Entreprenad AB jobbar med allt ifrån projektering och renovering till om- och tillbyggnation i en anda som präglas av kunskap, säkerhet och miljö.

Rättsten Entreprenad AB säljer och prefabricerar byggmaterial och tjänster till företag, fastighetsägare och privatpersoner i Stockholm med omnejd. Allt ifrån projektering och renovering till om- och tillbyggnation ingår i det breda konceptet där man specialiserat sig på anpassade tjänster till stora företag med fokus på kunskap, säkerhetsarbete och miljö.
– Vi vill vara förstahandsvalet för både företag och privatpersoner som värdesätter hög kvalitet och byggkunskap. Vi tar ett helhetsgrepp kring våra åtaganden och strävar alltid efter att upprätthålla en så stark och tydlig miljöprägel som möjligt i alla våra projekt, säger Denis Karnei, VD för Rättsten Entreprenad AB.

Företag slogs samman
Det var Denis Karnei som startade Rättsten AB för fem år sedan genom att specialisera verksamheten kring sten- och markarbeten. Han noterade dock en ökad efterfrågan på totalentreprenader och fann lösningen i den egna familjen.
– Min bror drev en egen byggfirma och vi insåg fördelarna med att slå samman våra verksamheter. Vi gjorde slag i saken och handplockade ett team med duktiga medarbetare, säger Denis och berättar att man samtidigt gav bolaget sitt nuvarande namn.
– Det är tack vare vårt team som gör Rättsten Entreprenad till vad det är dag.

Modern teknik
Projektering sker i systemet BIM – Building Information Modulering–, vilket innebär att all information görs tillgänglig på det aktuella bygget via datorer, surfplattor och mobiltelefoner. BIM i 3D förebygger alla kollisioner och finns nu även utvecklad som samordnare av alla förekommande entreprenader. Tekniken lägger grunden till framgångsrika projekt där ett konkursbo bestående av fem tomter med påbörjad byggnation är ett gott exempel på vad Rättsten Entreprenad kan åstadkomma.
– Det var en del av ett radhusområde i Älvsjö där ett flertal byggherrar är verksamma.
Vi färdigställde fem byggnader inklusive påbyggnad med vindsvåningar, berättar Denis Karnei som ser positivt på företagets framtid.
Planen är att fördubbla verksamheten inom fem år, men det finns hinder på vägen som kan vara svåra att rå på.
– Ett av problemen i byggbranschen är att handläggningen av bygglov för flerbostadshus är så tidsödande. Det kan i bland ta upp till sju år innan klartecken ges, så där hoppas vi på en kraftig förbättring, säger Denis Karnei.

Research: Thomas Sköldemar
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *