Content pages
Skånska Energi och HP Borrningar inleder strategiskt samarbete | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Skånska Energi och HP Borrningar inleder strategiskt samarbete

skanska_energi

Skånska Energi AB och HP Borrningar i Klippan AB ingår strategiskt samarbete och startar ett gemensamägt bolag för energilösningar.

Det gemensamma bolaget kommer att erbjuda marknaden kompletta energilösningar för värme och kyla till fastigheter. Förutom geoenergilösningar, värmepumpar och solceller kommer bolaget att erbjuda värmepumpsservice till privat- och företagskunder.
Utvecklingsverksamheten på Solaris Lab i Helsingborg kommer att vara bolagets centrum för utvecklingen av kommande generationer energilösningar.
– Genom samarbetet med HP Borrningar får vi tillgång till kompletterande kompetens, inte minst inom energiborrning, som gör att vi kan höja kvaliteten på vårt erbjudande till kunden. Det känns mycket positivt och spännande att starta ett samarbete med ett så gediget och engagerat företag som HP Borrningar, säger Göran Boijsen, styrelseordförande för Skånska Energi.

”Glädjande”
– Det är glädjande att vi genom samarbetet med Skånska Energi får större möjlighet att erbjuda kunden skräddarsydda helhetslösningar inom geoenergi. Att koppla samman oss med ett energibolag är ett naturligt steg i vår utveckling och skapar goda förutsättningar inför framtiden, säger Göran Persson, styrelseordförande för HP Borrningar.
I samband med det nya samarbetet med HP Borrningar avser Skånska Energi inte längre genomföra borrverksamhet i egen regi. Den nya plattformen för samarbetet sjösätts successivt under hösten 2015.

Källa: skanska-energi.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *