Content pages
Svets och smide enligt konstens alla regler | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Svets och smide enligt konstens alla regler

cert_svets

I Smålandsföretaget Cert Svets Sverige AB går kvalitet före serietillverkning och stora volymer. Svets och smide är företagets specialitet och här jobbar man med licensieringar och certifikat som motsvarar och lever upp till alla de höga krav som branschen ställer. Såväl idag som i morgon.

Det är Johan Karlsson som är VD och ägare av Cert. Svets Sverige AB, eller CSSAB som många väljer att benämna företaget. Johan kommer ursprungligen från Piteå men flyttade till Jönköpingsområdet 1999 eftersom har var svetsare och behövde arbete. Redan tre år senare startade han egen enskild firma där han utförde svetsjobb för såväl företag som privatpersoner runt om i Jönköping. Bolaget växte efter att han ombildat det till aktiebolag och anställt personal.
– Det var en intressant tid där vi hela tiden utvecklade verksamheten, inte minst med olika certifikat och inriktningar, berättar Johan som sedan sex år tillbaka huserar i anläggningen ute på Tallvägen i Bankeryd.

Höga krav
Cert. Svets Sverige AB arbetar bland annat med reparationer, konstruktioner, licenssvetsning, 3D Cad-ritningar och läcktätning under drift.
– Vi är ett svets- och smidesföretag som valt att inte satsa på volym eller serietillverkning utan på enskilda arbetsinsatser som motsvarar högsta möjliga kvalitetskrav. Det handlar alltså i regel om enstyckstillverkning som skräddarsys efter kunds behov och önskemål, berättar Johan Karlsson.
När det gäller svetsning av bärande konstruktioner ställs idag enormt höga krav eftersom dessa vanligtvis utsätts för stora påfrestningar. Därför krävs certifikat för att få utföra dylika svetsjobb, varpå konstruktionerna omfattas av stränga kvalitetskontroller.
– De går under namnet EN1090-1 och härutöver jobbar vi också med andra certifikat för olika typer av kvalitetskontroller. På så sätt kan vi hela tiden leva upp till och möta de krav som ställs av branschen och våra kunder, berättar Johan.

Ständig kompetensutveckling
Cert. Sverige AB sysselsätter i dagsläget tio anställda. Trots sin storlek kan man konkurrera man med de stora aktörerna i branschen tack vare det höga kvalitetsfokus man hela tiden jobbar med.
– Vår personal innehar de certifikat och licenser som krävs för att få utföra jobbet, och dessa uppdateras ständigt via utbildning eller kompetensutveckling. Det är rigorösa svetskrav på alla material och dimensioner, vilket är nödvändigt med tanke på att det i många fall rör sig om byggnader och konstruktioner som ska hålla i många, många år och där människor ska bo och arbeta, konstaterar Johan Karlsson.
På CSSAB ritar man ofta i 3D-Cad, vilket ger kunden en god bild av hur den färdiga konstruktionen kommer att se ut. Johan har en konstnärsådra vilket resulterat i snygga smidesskulpturer präglade av hans känsla för skapande och estetik.
Enligt Johan är orderboken välfylld och han spår dessutom att antalet uppdrag kommer att öka ytterligare framöver.
– Vi kan tillgodose fler och fler eftersom vi har god kapacitet redan idag. De jobb vi har utfört talar sitt tydliga språk när det gäller kvalitet och leveranssäkerhet. Vi står väl rustade för att fortsätta växa och utvecklas, spår Johan Karlsson.

Research: Bennie Fredriksson
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *