Content pages
Undersökning avslöjar: Storstadsbor bor helst utanför innerstan | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Undersökning avslöjar: Storstadsbor bor helst utanför innerstan

storstadsbor

Att storstadsbor helst vill bo i innerstan är något av en myt. Det visar en ny undersökning som avslöjar att sex av tio invånare i de tre storstadsregionerna fördrar att bo i förorten. Bra kommunikationer, rimliga bostadspriser och byggandet av fler billiga bostäder i syfte att motverka segregation anses vara viktigare än att bo mitt i smeten.

Enligt Boverkets prognos behöver cirka 600 000 nya bostäder byggas i Sverige de kommande elva åren, varav 450 000 i de tre storstadsregionerna. Byggföretaget NCC ville kartlägga behovet närmare och gav i uppdrag åt United Minds att ta reda på hur invånarna såg på bostadsproblemen och vad de själva önskade sig i fråga om det egna boendet. Den allmänna uppfattningen är att storstadsbor i allmänhet drömmer om att bo i innerstan, men studien, där 1 022 personer tillfrågades, skvallrar om något annat och avslöjar i stället att 61 procent av stockholmarna, göteborgarna och Malmöborna föredrar att bo i förorten.
– Invånarna i storstadsregionerna är väl medvetna om problemen med bostadsbrist, höga bostadspriser, segregation och framkomlighet. De lever med dem varje dag och vet att detta inte kommer att lösas av sig självt. Vi måste se till att fler får råd att bo, bättre utnyttja områdena mellan husen och bygga ihop staden med moderna infrastrukturlösningar, säger Peter Wågström, koncernchef på NCC.

För dyrt
Inte helt oväntat anser en stor majoritet att det helt enkelt är för dyrt att bo i innerstan i landets tre största städer. Kostnaderna är således en starkt bidragande orsak till att allt fler ser förorterna som ett mer tilltalande boendealternativ, men i sammanhanget nämns även problem med segregation som de stigande priserna för med sig. Lösningen, enligt de tillfrågade, är att bygga billigare bostäder. Man framför flera förslag på hur bostadsbristen ska motverkas, bland annat genom att förtäta förorter och innerstad på olika sätt. Många föredrar att outnyttjade eller bortglömda ytor i städerna används till nya bostäder, och de allra flesta vill se ett ökat bostadsbyggande i det egna närområdet.

Vill påverka
Alltjämt är det så att storstadens utbud avseende butiker, restauranger, service och så vidare tilltalar, men det gör också faktorer som grönområden, lugn och ro. Den allra viktigaste faktorn, vilken drygt 80 procent av de tillfrågade framhåller, är bra kommunikationer. Med andra ord; många kan tänka sig att bo i förorterna om det är lätt och smidigt att ta sig dit och därifrån. En majoritet vill helst äga sitt eget boende, endast 24 procent föredrar hyresrätt, och det gäller generellt oavsett inkomst och huruvida man är svensk eller har utländskt påbrå.
I undersökningen framhåller många en önskan om att kunna få vara med och påverka var bostäder ska byggas, hur de ska se ut och hur allmänna platser ska utformas. Samtidigt upplever en majoritet att denna möjlighet saknas där de bor idag, och att de inte ens känner till om den över huvud taget finns.
Den allmänna uppfattningen, enligt undersökningen, är att byggreglerna bör förenklas och att kommunerna bör ta mer ansvar för att gynna bostadsbyggande genom att upplåta mer mark. Här uppstår frågan om utvecklingen ska ske med hjälp av morot eller piska. Många anser att staten ska kunna tvinga kommuner att bygga mer, men en majoritet tycker i stället att de kommuner som ser till att prisvärda bostäder byggs ska belönas och uppmuntras av staten.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *