Content pages
Stort universitetsprojekt för Imtech i Sundsvall | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stort universitetsprojekt för Imtech i Sundsvall

universitetsprojekt

Imtech har fått uppdraget att svara för värme, sanitet och kyla vid en stor om- och tillbyggnad på Mittuniversitetet i Sundsvall. Campus Åkanten ska byggas ut med en helt ny del samtidigt som de gamla lokalerna byggs om.

Totalt handlar det om 5 800 kvadratmeter nybyggnad samt 6 000 kvadratmeter ombyggnad. Ombyggnadsarbetet har inletts och hela projektet ska vara slutfört i juni nästa sommar.
Ordersumman för Imtech är ca 11 miljoner kronor och entreprenadformen är generalentreprenad. Beställare är det kommunägda fastighetsbolaget SKIFU. Monteringsarbetet inleddes i april och pågår till 30 juni 2016.
– Upphandlingen skedde enligt LOU där pris, kompetens och kvalitet var avgörande, vilket naturligtvis känns bra för oss, säger Ulf Kinert, som är filialchef för Imtech VS-teknik i Sundsvall.

Åtta mil rör
Utmaningen i projektet är omfattningen. Sammanlagt handlar det om åtta mil rör som ska dras. Förutom VS-installationerna utför Imtech även kylinstallationerna.
De byggnader som berörs av projektet är delar av fastigheten Grönborg 8, som även ska inrymma ett nytt kreativt centrum, samt Förrådet 4. Utöver en ombyggnad av husen uppförs även en ny byggnad mellan de två fastigheterna.

Källa: imtech.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

One Response

Kommentera

    Trackbacks/Pingbacks

    1. Royal Imtech N.V. News Confero

    Kommentera

    Your email address will not be published. Required fields are marked *