Content pages
Allt fler vill energioptimera | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Allt fler vill energioptimera

csab

I en tid då allt mer handlar om att hushålla med jordens resurser och minimera energikostnader är CSAB ett företag som onekligen ligger i tiden. Energioptimering är CSAB:s specialitet och man vänder sig till såväl privatpersoner som företag.

CSAB har ett mycket gott renommé när det handlar om VVS- och energihantering samt optimering för både villor och fastigheter.
– Vi har sedan starten utvecklats från att ha varit ett litet företag med fokus på privatkunder till en stark leverantör av kostnads- och energieffektiva lösningar till både privatkunder, industrier och fastighetsbolag. VVS, kyla och ventilation är de områden vi fokuserar mest på, säger Dominik Dymarek, VD i CSAB och tillägger att kundkretsen numera till ungefär 80 procent består av företag.

Jobbar brett
CSAB, som ägs av Örkelljungaföretaget Instal-Rem Sverige AB, har serviceavtal med Örkelljunga kommun, Helsingborgshem och Helsingborgs stad, och härutöver arbetar man bland annat med bostadsrättsföreningar. Företaget finns representerat i Ängelholm och Malmö där många stora och intressanta kunder finns, speciellt i Ängelholm där man har utfört ett flertal stora arbeten. I Landskrona har man bedrivit ett stort projekt på åtta fastigheter tillsammans med Landskronahem.
– Det var ett på många sätt unikt projekt som kommer att användas som referens i framtiden, berättar Dominik Dymarek.
På frågan om hur Dominik ser på allmännyttan och lagen om offentlig upphandling svarar han:
– Vi plockar hem ungefär hälften av alla offerter, vilket är oerhört ovanligt i branschen. Vi förklarar för kunderna hur vi hanterar problemen och löser dem så denne blir nöjd. Vi kommer ofta med lösningar som de varken har sett eller har hört talats om, säger Dominik.

Lyfter fram personalen
Med tanke på den ökande efterfrågan kring energioptimerade lösningar ser framtiden för CSAB synnerligen ljus ut. Ambitionen är att fortsätta växa i Skåne i första hand, men redan nu jobbar man med ett omfattande projekt i Stockholm som involverar såväl egen som extern personal. Just medarbetarna är något som Dominik Dymarek gärna framhåller när företagets framgångar kommer på tal. Verksamheten sysselsätter i dagsläget 25 personer men ambitionen är att de ska bli ännu fler.
– Vi utbildar vår personal själva genom att låta dem praktisera hos oss och på så sätt komma in i arbetslivet och få en klar och tydlig bild av vår verksamhet. De får arbeta parallellt med övrig personal tills de kan stå på egna ben och ta fullt ansvar själva. Det är en metod som fungerat mycket bra för oss, säger Dominik som förstås också vill framhålla de medarbetare som varit företaget troget i många år.
– Rutin och nytänkande skapar en vinnande kombination, konstaterar han.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *