Content pages
ABB placerar världens mest kraftfulla havsbaserade omriktarplattform i Nordsjön | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ABB placerar världens mest kraftfulla havsbaserade omriktarplattform i Nordsjön

abb_placerar

ABB har passerat en viktig milstolpe genom positioneringen i Nordsjön av Dolwin beta, världens effektstarkaste havsbaserade omriktarstation. Stationen, som är placerad på en offshoreplattform, är på 320 kilovolt (kV) med en effekt av 916 megawatt (MW), vilket gör den till världens effektstarkaste installation i sitt slag, med kapacitet att förse en miljon hushåll med ren energi.

Omriktarstationen till havs är en del av projektet DolWin2, under drift av kraftoperatören TenneT, som ska ansluta havsbaserad vindkraft från det så kallade DolWin-klustret i Nordsjön, det vill säga världens för närvarande största kluster av havsbaserade vindkraftparker, till det tyska elnätet. Stationens huvudsakliga uppgift är att omvandla elen från vindkraftparkerna från växelström (AC) till högspänd likström (DC) för en effektiv och tillförlitlig överföring till elnätet på fastlandet.
– Efter det framgångsrika överlämnandet av länken DolWin1 i juli är detta ytterligare en viktig milstolpe i genomförandet av våra havsbaserade vindkraftsprojekt, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB.
– Denna leverans är ännu ett exempel på vårt fokus på kraftfullt genomförande och Step Change-programmet i vår division Power Systems.

Stort projekt
DolWin2 är en del av Tysklands plan för energiomställning kallad ”Energiewende”, med målet att generera mer än 6,5 gigawatt (GW) havsbaserad vindkraft år 2020 och 15 GW år 2030. Nätanslutningen DolWin1, vilken ABB driftsatte och överlämnade till kraftoperatören TenneT i slutet av juli 2015, bidrar också till detta mål.
Den kompletta plattformen väger runt 23 000 ton och är runt 100 meter lång, 70 meter bred och 100 meter hög. Plattformen transporterades förra året från Dubai, där den byggdes, till Aibelvarvet i Norge där den sedan har utrustats. För en vecka sedan lämnade den varvet för att efter fyra dagars transport nå sin slutliga destination i DolWin-klustret, 45 kilometer utanför den tyska kusten. DolWin beta använder ett innovativt självinstallerande, gravitationsbaserat strukturkoncept (GBS), med vars hjälp plattformen sakta ballastas ned till havsbotten genom att fylla de sex benen med vatten, vilket under de nästkommande veckorna kommer att ersättas helt och hållet med grus för att säkra plattformens permanenta position.
– Att få en så stor plattform på plats är ett av de svåraste momenten i leveransen av en havsbaserad kraftlänk, som kräver minutiös planering och perfekt samarbete mellan de inblandade parterna. Vi är glada för att detta viktiga och banbrytande projekt har gått så smidigt”, säger Claudio Facchin, President för ABB:s division Power Systems.
ABB tilldelades nyckelansvar för konstruktion, byggnation, leverans och installation av den havsbaserade vindkraftlänken av den ledande europeiska kraftsystemoperatören TenneT. Leveransen omfattade den havsbaserade omriktarstationen, de havs- och landbaserade kabelsystemen och omriktarstationen på land.

HVDC
HVDC är den idealiska tekniken för att överföra stora mängder elektricitet över långa avstånd, effektivt och tillförlitligt, via luftburna ledningar, under mark och på havsbotten med minimala förluster. Den är perfekt lämpad för att integrera avlägsna förnybara energikällor såsom havsbaserad vindkraft, solkraft i ökenområden eller bergsbaserad vattenkraft. Den används också i allt större omfattning till sammankopplingar mellan länder för att stärka nätet och stabilisera elförsörjningen. Detta är ett viktigt fokusområde i ABB:s strategi Next Level.
ABB har tilldelats runt 100 HVDC-projekt sedan företaget utvecklade tekniken för mer än 60 år sedan. Dessa representerar en total installerad kapacitet av mer än 120 000 MW och står för runt hälften av den globala installerade basen. ABB vidareutvecklade HVDC-tekniken på 1990-talet genom att introducera spänningsstyva strömriktare (VSC). ABB är ledande inom denna teknik och med projektet DolWin1 har ABB levererat 16 av de 22 VSC HVDC-projekten som är i kommersiell drift runt om i världen.

Källa: abb.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *