Content pages
Maskiningenjörer sökes till framstående problemlösare | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Maskiningenjörer sökes till framstående problemlösare

scanmatic

För aktörer som hanterar bulkgods kan Scanmatic AB utgöra en sann problemlösare. Scanmatic tar fram kompletta lösningar för intern hantering, lagring och transport av bulkformigt material, och det är produkter som efterfrågas allt mer och som hela tiden breddar företaget.
– Just nu söker vi efter två maskiningenjörer, säger Benny Bertram som leder verksamheten, och uppmanar alla intresserade att höra av sig.

Scanmatic AB i Åstorp besitter unik kunskap kring avancerad materialhantering för pulver och granulat med 40 års erfarenhet av branschen. På fabriker världen över hanteras mängder av bulkformigt material som till exempel kalk, kol, sand eller aska. För interna transporter av dessa material krävs ett säkert och effektivt transportsystem. Scanmatic utvecklar och tillverkar produkter och kompletta system för just detta ändamål.
– Det kan röra sig om utrustning för pneumatisk och mekanisk transport, dosering, lagring i silo, utlastning och säcktömning, säger Benny Bertram, VD för Scanmatic AB och tillägger att just pneumatisk transport är den överlägset bästa lösningen när det gäller transport och hantering av bulkgods i slutna system.

Förebyggande underhåll
Hjärtat i Scanmatics system är pneumatiska transporter på ett kontrollerat sätt, med lägre hastighet än normalt för att de ska bli så effektiva som möjligt. Slitande material transporteras på ett skonsamt sätt och risken för oförutsedda proppar i systemet elimineras i princip helt genom företagets välbalanserade system.
– Inget är såklart helt underhållsfritt men tack vare vår långa erfarenhet har vi ett förebyggande underhåll med instruktioner och rutiner som säkerställer full tillgänglighet. Vår serviceorganisation är omfattande och finns alltid tillgänglig för våra kunder. Dessutom har vi reservdelar i lager till samtliga våra produkter, vilket säkerställer en hög tillgänglighet, framhåller Benny Bertram.
Scanmatic upprättar serviceavtal med kunderna som genom sitt samarbete med företaget erhåller heltäckande service genom hela kedjan och samtliga dess komponenter.
Scanmatic levererar till företag som lyder under lagen om offentlig upphandling och har i det avseendet inga problem med att övertyga kunden när denne gör en kostnadsanalys. Härutöver servar man ett flertal välkända bolag, såsom ABB, E.On, Höganäs, SSAB, Sandvik och Volvo, för att nämna några.

Söker personal
Att öka bolagets omsättning ser Benny Bertram goda förutsättningar för, men det är inget självändamål. Problemet är personalbrist och därför söker han nu ett par duktiga medarbetare.
– Vi behöver få in två högskoleutbildade maskiningenjörer och kan erbjuda en trivsam och stabil arbetsplats med spännande projekt och utmaningar.
Vår ambition är att skapa harmoniska och lyckliga medarbetare som etablerar sig i regionen för en långsiktig relation med företaget, säger Benny Bertram och uppmanar alla intresserade att höra av sig.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *