Content pages
Atlas Copcos innovationscentrum för limlösningar i USA lockar kunder | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Atlas Copcos innovationscentrum för limlösningar i USA lockar kunder

atlas_innovation

Atlas Copco ser ett starkt intresse från kunderna för sitt nya innovationscenter för limlösningar i Auburn Hills, Michigan, USA.   

Atlas Copco SCA, del av affärsområdet Industriteknik, öppnade nyligen sitt första innovationscentrum i USA, vilket innebär att affärsenheten har sju anläggningar runt om i världen. På anläggningarna får kunder från fordons- och verkstadsindustrin möjlighet att testa limlösningar för sina tillämpningar.
Lim används allt oftare, till exempel av fordonstillverkare som vill använda lättare material såsom aluminium istället för stål för att göra fordonen bränsleeffektivare. Traditionell svetsning kan vara svårt med de lättare materialen, vilket öppnar upp för alternativa monteringsteknologier. En annan allt populärare monteringsmetod är självstansande nitning. Atlas Copco blev marknadsledande inom självstansande nitning med fjolårets förvärv av Henrob.
– Våra erfarna team arbetar nära kunderna för att utveckla de bästa lösningarna för individuella applikationsbehov, säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik.
– Vi är glada över att innovationscentrum för olika monteringstekniker – åtstramning, nitning eller lim – är en succé.

Lockar många
Kundernas medverkan i centrumen ger dem en nyckelroll från ett tidigt stadium i utformningen av lösningarna som passar dem bäst. Den nya anläggningen i USA har redan lockat många kunder, och fler än hundra besökare från större fordonstillverkare besökte nyligen de speciella kunddagarna.
Atlas Copco SCA:s djupa insikt i kundernas processer och utmaningar gör sin kompetens till unik på marknaden. Affärsenheten gör över 200 kundtester runt om i världen varje år.

Källa: atlascopco.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *