Content pages
ABB tar stor order på kraftinfrastruktur till ny vindkraftpark i Storbritannien | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ABB tar stor order på kraftinfrastruktur till ny vindkraftpark i Storbritannien

abb_stor_order

ABB har tagit hem en betydande order på elkraftsanläggningar och annan kraftinfrastruktur till den havsbaserade vindkraftparken Rampion Offshore Wind Farm. ABB ska leverera kraftinfrastruktur till offshoreplattformen såväl som kraftanläggningen i land för att möjliggöra effektiv anslutning av den nya vindkraften till landets elnät. Vindkraftparken ska enligt plan vara klar 2018.

Vindkraftparken på 400 megawatt (MW) utanför Sussex kust mellan Worthing och Brighton byggs av energibolaget E.ON i samarbete med UK Green Investment Bank plc (GIB). Projektet omfattar 116 vindturbiner, varav den närmaste ligger 13 kilometer från kusten. Vid full kapacitet kommer parken att generera el för runt 300 000 hushåll och minska utsläppen av koldioxid med upp till 600 000 ton per år.
Den installerade kapaciteten på 400 MW vindkraft ska bidra till Storbritanniens (UK) mål att nå 15 procents andel förnybar energi av landets totala energiproduktion till 2020. Europa har nu runt 8 gigawatt (GW) installerad vindkraft ansluten till elnätet, varav Storbritannien är den ledande producenten med nästan hälften av kapaciteten samt ytterligare 11,9 GW under uppförande eller godkänd planeringsfas.
– ABB:s elkraftsanläggningar kommer att hjälpa till att integrera vindkraften och underlätta tillförlitlig och effektiv överföring av förnybar energi, säger Claudio Facchin, president för ABB:s division Power Systems.
– Vi är glada att få bidra med vår innovativa teknik och meriterade projekterfarenhet för att stödja en utökad andel förnybar energi i Storbritanniens energimix och stärka kraftinfrastrukturen. Den här ordern är ännu en bekräftelse på vår strategi Next Level och vårt fokus på lönsam tillväxt.

Helhetsåtagande
I ABB:s uppdrag ingår nyckelfärdig leverans av elkraftsanläggningen i land, inklusive ett högspänt luftisolerat (AIS) och ett högspänt gasisolerat (GIS) ställverk, transformatorer och stationsautomation såväl som kontroll- och skyddssystem.
Ställverket i land ska också utrustas med fyra STATCOM-enheter (static compensator) för att säkra nätstabiliteten. Dessa tillhandahåller reaktiv effektkompensering genom att upptäcka och kompensera för spänningsvariationer som uppstår till följd av den intermittenta vindkraften.
ABB ska också leverera ställverk för mellanspänning, transformatorer samt kontroll- och skyddssystem till plattformen till havs såväl som två nya ställverksfack med kontroll- och skyddsutrustning till National Grids näraliggande ställverk vid Bolney som tar emot vindkraft från den nya vindkraftparken. Denna lösning ska säkerställa att strikta nätanslutningsregler (grid codes) uppfylls.

Källa: abb.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *