Content pages
LKAB fördjupar samarbetet med Telia | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

LKAB fördjupar samarbetet med Telia

lkab_fördjupar

LKAB och Telia har tecknat ett ramavtal gällande telefoni- och växeltjänster samt avropsavtal på mobilterminaler. Avtalet omfattar även ett mobilt företagsnät över och under jord inom industriområdena och innebär att Telia blir huvudleverantör av telefonitjänster till LKAB. Avtalet är tecknat på 42 månader.

När LKAB:s personal bryter malm i Kirunagruvan och i Malmberget, kan de befinna sig flera hundra meter under jord. Där nere gömmer sig ett helt samhälle med kontor, verkstäder och produktionsområden. Kommunikation med omvärlden sker bland annat med hjälp av fast lina eller via mobiltelefon. Särskilt viktig är den mobila täckningen, dels då det underlättar ett flexibelt arbetssätt, dels då personalen är nåbar var de än befinner sig i industriområdena vilket är en viktig produktionsparameter. Sedan 2012 har Telia successivt byggt ut det mobila nätverket både under och ovan jord.

Fem leveransavtal
LKAB hade tidigare flera olika leverantörer av telefoni. Syftet med upphandlingen var att minimera antal ledtider som det innebar med flera olika leverantörer, få en enklare ärendehantering samt en lokal kontaktperson som förstår LKAB:s verksamhet, dess behov och utmaningar. Det nya ramavtalet med Telia innebär att LKAB får en leverantör och en kontaktyta för allt som rör telefoni och växeltjänster.
I ramavtalet ingår fem olika leveransavtal med Telia:
* Drift av telefoni avseende den nya växelplattformen som levereras av Cygate som är en del av Telia. LKAB kommer även ha en utpekad teknisk konsult från Cygate (Technical Account Manager)
* Avropsavtal för mobila terminaler till medarbetarna
* Mobila företagsnät över och under jord inom industriområdena
* Operatörstjänster som funktion
* WAN med tillgång till TeliaSonera International Carriers globala nät
– Vi är självklart glada för det fortsatta förtroendet som LKAB har gett oss. Ramavtalet ger oss även en gemensam plattform för att fortsätta utveckla LKAB:s verksamhet så att de kan dra nytta av den framtida teknikens möjligheter på bästa sätt, säger Torbjörn Chami, chef för Telias företagsverksamhet.

Källa: telia.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *