Content pages
Helhetslösningar för bygg, industri och anläggning | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Helhetslösningar för bygg, industri och anläggning

structor

Structor har utvecklats till en av de ledande aktörerna när det gäller planering, projektering och genomförande av investeringar i bygg-, industri- och anläggningsprojekt. Här finns en mängd samlad kompetens som gör Structor till en komplett problemlösare för företag i ett flertal olika branscher.

Structorgruppen bildades 1999 i Örebro och går idag att likna vid en tankesmedja med kompetens som spänner över ett mycket brett spektra. Structorgruppen sysselsätter 400 anställda och finns numera representerat på inte mindre än ett 20-tal orter i Sverige, varav en är Nyköping. Här träffar vi Joachim Price som leder verksamheten.
– Vi är ett teknikkonsultföretag som bildades för sju år sedan, och som jobbar med bygg- och projektledning, byggkonstruktioner samt miljöuppdrag till en bred kundkrets över hela Sverige. Nyköpingskontoret sticker ut jämfört med andra Structor-kontor i landet eftersom vi kan erbjuda tre helhetstjänster under ett tak, säger Joachim och syftar på arbetsområdena miljö, projektledning samt konstruktion/byggteknik.

Breda tjänster
Området Miljö innefattar till exempel tjänster kring projektledning, miljötillstånd, anmälningar och dispenser, miljöbedömning av översiktsplaner och detaljplaner samt sanering av förorenade mark- och vattenområden. Avseende Projektledning verkar man i huvudsak inom bygg och VVS och kan här erbjuda allt ifrån byggledning till kalkyler för olika byggprojekt. När det gäller området Konstruktion/Byggteknik handlar det i regel om nybyggnation. Här arrangerar Structor utbildningar inom Revit Structure.
Härutöver kan Structor i Nyköping även bistå med tillståndsprövning och MKB, infrastruktur och ombyggnation och mer därtill.
– Vår ambition är att vara en kompetent och engagerad samarbetspartner med en ständig strävan efter att alltid leverera högkvalitativa tjänster genom att söka den bästa och mest effektiva lösningen för våra uppdragsgivare. Enkelhet i organisation och administration är en förutsättning i det arbetet, konstaterar Joachim Price.

Många fördelar
Structor består av ett antal specialistbolag som arbetar enligt en gemensam agenda. De olika bolagen samarbetar i projekt och vidareutvecklar tillsammans Structors gemensamma plattform.
– Våra kunder erhåller således det mindre företagets fördelar i form av flexibilitet och korta beslutsvägar samtidigt som hela gruppens samlade kompetens finns tillgänglig. Denna kompetens- och kunskapsbredd gör att vi alltid kan optimera våra lösningar ur både kvalitets-, teknik- och hållbarhetssynpunkt, säger Joachim Price.
Han företräder själv ett av Structorgruppens mer expansiva bolag. I Nyköping började man med tre anställda 2008. Efter sommaren räknar man med att sysselsätta 15 medarbetare.

Research: Rickard Krusell
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *