Content pages
En sammansvetsad VVS-installatör | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En sammansvetsad VVS-installatör

enbergs

Familjeföretaget Enbergs VVS AB står för ett gediget koncept kring alla typer av VVS-relaterade arbeten. En hög kunskapsnivå, bra priser, god service och hög leveranssäkerhet har format en kundkrets som bara växer och växer.

Vid vårt besök hos Enbergs VVS AB möter vi bröderna René, tillika VD i bolaget, brodern Rickard och deras syster Petra som tillsammans äger företaget, vilket startades av deras farfars far. Det är med andra ord ett gammalt arv som trion för vidare tillsammans med sina sex anställda. För fem år sedan byggde man till exempel nya lokaler för att kunna höja servicenivån ytterligare. René ansvarar för jobben ute på fältet och räknar på offerter, Rickard servar kunder på plats i den egna anläggningen medan Petra ansvarar för ekonomin i verksamheten som för tre å sedan utsågs till Årets Företagare av Örkelljunga Näringsliv.
– Det visar att man med bred kunskap, en bra prisbild, en hög servicenivå och hög leveranssäkerhet kan bygga en krets av nöjda och återkommande kunder, säger René.

Stark bredd
Enbergs VVS AB utför alla slags VVS-arbeten, service- och installationsarbeten för såväl företag som privatpersoner. Man jobbar även med återförsäljning av VVS-artiklar och företräder en prisbild som få konkurrenter kan matcha. René, Rickard och Petra har i dagsläget sex anställda och verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig över en tre mils radie från hemorten.
– Vi har tecknat avtal med kommunen, vilket är en mycket bra kund för oss. Riksbyggen, som förvaltar allmännyttan, samt stora fastighetsägare är ständigt återkommande kunder, men faktum är att cirka 70 procent av kundkretsen utgörs av privatpersoner, säger Rickard som i sammanhanget gärna framhåller ROT-avdraget.
– Det är mycket positivt för branschen eftersom nästan alla svartjobb har försvunnit.

Framtidsplaner
Nya kunder kontaktar Enbergs VVS hela tiden. Det märks att affärsrelationerna har funnits på plats i många år då stämningen är hjärtlig och familjär på företaget. Man samarbetar med leverantörer som FMM, Mora och Uponor, vilka står för kvalitetsprodukter. Det innebär att man så gott som aldrig drabbas av reklamationer.
Framtiden ser med andra ord ljus ut för René, Rickard och Petra, men de tre ligger knappast på latsidan.
– Vi har för avsikt att börja jobba med e-handel, och det är en av anledningarna till att vi har förberett en tillbyggnad av fastigheten, säger bröderna som trots allt ser ett orosmoln på himlen.
– De planerade neddragningarna av ROT-avdraget är inte positivt för vare sig oss eller branschen, konstaterar René och Rickard.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *