Content pages
Atea skapar unik lösning för samverkan | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Atea skapar unik lösning för samverkan

atea_skapar

Atea Anywhere innebär flexibel samverkan, oberoende av operatör, verktyg och plats. Tjänsten lanseras i hela Norden och är redan etablerad hos kunder.  

– Våra kunder vill kommunicera genom en gemensam plattform och video blir ett allt viktigare sätt inom samverkan. Att dessutom kunna erbjuda skräddarsydda lösningar ökar både kundnyttan och effektiviteten, säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.

Allt på en plattform
Atea Anywhere är en koncerngemensam tjänst, som flera kunder redan har valt att ansluta sig till. Genom en enda plattform hanteras chatt, samtal och video, via mobil eller dator och oavsett plats. Tjänsten integreras med kundens befintliga it-miljö och molntjänster, som till exempel Office 365.
För kunden innebär det stor flexibilitet, både vad det gäller innehåll och åtkomst. Kunden köper utifrån aktuellt behov och kan till exempel effektivisera arbetet i kundcenter genom att koppla samman tjänsten med företagets CRM-system.
– Förutom nyttan av anpassade, kundspecifika lösningar är det en stor fördel att tjänsten är oberoende av tele- och dataoperatör, något som vi vet att våra kunder uppskattar, säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige.
Atea Anywhere driftas i Ateas datacenter och baseras på Ciscos HCS-plattform.

Källa: atea.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *