Content pages
Beslutsstöd till framgångsrika företag | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Beslutsstöd till framgångsrika företag

advectas

Advectas har utvecklats till en av landets främsta totalleverantörer inom Performance Management.
– Vi tar fram lösningar som gör att beslutsfattare på alla nivåer tar rätt beslut i olika situationer. Så bygger vi framgångsrika företag, säger Petter Ringblom, VD för Advectas.

Advectas breda och framgångsrika koncept tilltalar allt fler. Företaget finns representerat i Stockholm, Göteborg, Malmö och Köpenhamn och sysselsätter numera fler än hundra medarbetare. 40 av dem återfinns i Göteborg där vi träffar bolagets VD, Petter Ringblom.
– Vi är ett konsultbolag inom Business Intelligence, vilket innebär att vi hjälper företag i deras processer genom att bland annat ta fram väsentlig information som stöd för beslutsfattande. Vi vänder oss till alla som har ett resultatansvar och vi servar både stora och medelstora företag i alla branscher, säger Petter.

Kraftfulla lösningar
Advectas optimerar sina kunders möjligheter att fatta rätt beslut varje dag. Det rör sig om enkla men kraftfulla lösningar som kartlägger och ger en tydlig bild av den befintliga verksamheten.
– För våra kunder handlar det om att fatta rätt beslut i rätt tid. Våra lösningar förenklar och förbättrar hela styrprocessen, från planering och budgetering till uppföljning, analys och rapportering, säger Petter Ringblom.
Han förklarar att företagen har egna system, såsom produktions-, ekonomi- och kundsystem, och genom att bearbeta dessa kan Advectas ta fram väsentlig information som stöd för viktiga beslutsprocesser. Allt presenteras på ett tydligt och lättbegripligt sätt.
– Vi utgår från kundens mål, trender, nyckeltal och beslutskriterier och säkerställer att rätt verktyg används vid rätt tillfälle av rätt beslutsfattare, säger Petter och berättar att man i dagsläget servar cirka 200 kunder, varav de flesta finns i branscherna för tillverkning, tjänster och handel.

Advanced Analytics & Big Data
Sedan förra året har Advectas dessutom satsat hårt på det som allmänt benämns som Advanced Analytics & Big Data. Kortfattat handlar det om att kombinera befintlig information i det aktuella företaget med information i den digitala världen. Även här är syftet detsamma; att hjälpa företag att fatta rätt beslut.
– Dessutom genomför vi framtidsanalyser där vi utgår från en mängd olika parametrar. Det kan bland annat handla om att kartlägga ett företags framtid och förutse eventuella effekter i samband med exempelvis en produktlansering, förklarar Petter Ringblom.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *