Content pages
Trygghet med risktäckande redovisningsbyrå i ryggen | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Trygghet med risktäckande redovisningsbyrå i ryggen

lrf_lund

Med en trygg redovisningsbyrå i ryggen sparar företag både tid och pengar. Det är man väl medvetna om i LRF Konsult som med sina rikstäckande tjänster dagligen servar små och medelstora företag. Kontoret i Lund är ett gott exempel på vad LRF Konsult kan erbjuda.

Vi träffar Sten Olsson, auktoriserad redovisningskonsult och kontorschef för LRF Konsult på Ideon i Lund.
– Vi jobbar heltäckande mot våra kunder med huvudsakligen redovisning, bokslut, deklarationer och skatterådgivning men hjälper även till med en mängd juridiska frågor, såsom testamenten och generationsskiften, samt inom affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Beträffande juridik finns det cirka 250 personer på ett 20-tal kontor runt om i Sverige som stöttar de mindre kontoren. Vi får till exempel här hjälp från Malmö-kontoret, berättar Sten Olsson.
Generellt arbetar LRF Konsult mycket mot den gröna näringen, men i Lund består kundkretsen till allra största del av företag inom andra branscher. Sten Olsson, som tidigare ansvarade för kontoret i Höör, berättar att man inriktar sig på små och medelstora företag, och han tog även med sig ett antal kunder när han flyttade till kontoret i Lund. Genom åren har han utvecklat ett brett nätverk som bidrar till att kundkretsen hela tiden växer.

Nära kundrelationer
När Sten Olsson, för ett år sedan, startade upp Lundaverksamheten var han ensam. Idag har han hjälp av en kollega som arbetar på halvtid med kontorets kundarbete.
– Utvecklingspotentialen här är oerhört stor, speciellt med tanke på att det finns cirka 13 000 företag i Lund. Med det koncept vi företräder finns det en hel del ogjord mark att bearbeta, säger Sten och understryker att man alltid jobbar med stark lokal förankring och nära sina kunder.
Han lägger stor vikt vid den sociala biten. Kunden ska alltid känna sig hemma i sina kontakter med LRF Konsult, kunna kontakta Sten med sina problem och få ett bollplank att diskutera med och erhålla goda råd från.
– Med den långa erfarenhet vi besitter ska kunden alltid känna sig trygg med att vi hjälper denne att fatta korrekta beslut. I dagens företag är det oerhört viktigt att man gör saker och ting rätt ifrån början, då undviker man en massa problem, säger Sten Olsson.

Brett koncept
LRF Konsult omfattar idag 135 kontor över hela landet, vilka representerar bolagets breda koncept kring redovisning, deklaration, skatterådgivning, företagsrådgivning, investeringar och likviditet. I många avseenden fungerar LRF Konsult som företagets ekonomifunktion, där man står för allt ifrån redovisning och bokslut till affärsplaner och löner. LRF Konsult servar i dagsläget cirka 75 000 kunder över hela landet, varav cirka 40 000 av dessa finns utanför de gröna näringarna. Ekonomisk, juridisk, skogsekonomisk och lantbruksmässig rådgivning är bolagets specialiteter. Härutöver jobbar man även med fastighetsförmedling samt servar privatpersoner som vill ha hjälp att till exempel deklarera aktie- eller fastighetsförsäljningar.

Research: Thomas Strandqvist
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *