Content pages
Inspecta gör verksamheten säkrare och mer lönsam | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Inspecta gör verksamheten säkrare och mer lönsam

inspecta

Den uttalade visionen är tydlig. Inspecta strävar efter att skapa säkerhet, tillit och en hållbar utveckling i norra Europa. Genom att bedöma ett företags produkter, tillgångar och verksamheter tar man fram information som blir avgörande för kundens framtida beslutsfattande. Så ökar säkerheten, lönsamheten och kompetensen.

Inspecta finns idag i åtta länder och endast i Sverige sysselsätts 630 anställda på 27 kontor. Man servar i dagsläget cirka 35 000 kunder, allt ifrån den lilla bostadsrättsföreningen till stora Forsmark. 60 procent av verksamheten riktas mot tung industri och energibolagen. Det gör Inspecta till Nordens ledande inspektionsföretag.
Vi möter Jacob Lundberg, country manager på Inspecta Sweden AB.
– Vi jobbar med tre huvudsakliga mål; att hjälpa våra kunder att upprätthålla säkerheten, öka lönsamheten och stärka kompetensen. Det gör vi genom inspektioner men också genom utbildning. Vi utbildar cirka 4 000 kunder varje år, framför allt rörande hur föreskrifter fungerar och hur man ska upprätthålla en god arbetssäkerhet, berättar Jacob och nämner Inspectas fyra kärnvärden; respekt, kundförståelse, kunskapsdelning och kontinuerlig utveckling.

One-stop-shop
Inspecta Sweden har nyligen genomfört en omfattande satsning på fastighetsbranschen som är under stark utveckling avseende besiktningar.
– Visst finns det många besiktningsföretag i branschen, men endast ett som genomför alla myndighetsbesktingar i en fastighet och det är vi. Vi kallar det för “one-stop-shop”, säger Jacob Lundberg.
Inspecta besiktar hissen, rulltrappor, garageportar, ventilationen, brandlarm, sprinkleranläggningar, elsystem och så vidare. Dessutom har man en egen kundportal där kunden själv kan bevaka besiktningsstatus i dennes fastighetsbestånd.
– Vi berättar för kunderna hur deras fastigheter blir mer säkra och hur de kan bli mer framgångsrika, förklarar Jacob och kommer osökt in på begreppet lönsamhet.
Här handlar mycket om tillgänglighet, att undvika oplanerade stopp och förkorta de planerade stoppen så mycket som möjligt.
– Det gäller att kunden ska kunna hålla sin underhållsbudget så kostnadseffektiv som möjligt genom att underhålla rätt saker i rätt tid. Vi hjälper kunden att förlänga livslängden på sin anläggning, och för att göra det bör man se upp med vad det är för skademekanismer man har, till exempel rost och sprickor. Hur har dessa skador uppstått? Hur är anläggningen uppbyggd? Därefter försöker vi förutse vilka effekter dessa problem får i framtiden och föreslå åtgärder utefter detta, förklarar Jacob Lundberg.

Full koll
Inspecta Sweden AB deltar ofta i remissinstanser, vilket gör att man alltid har full koll på nya regler och föreskrifter. Man samarbetar också med Swetic som är en branschorganisation där alla större besiktningsföretag i Sverige ingår. Här är det förstås viktigt att tala om säkerhet och medvetandegöra beslutsfattare, politiker och företag om vikten kring säkerhet i anläggningarna.
– Det finns gott om föreskrifter i Sverige som reglerar många verksamheter, och i regel handlar det om att upprätthålla säkerheten. Hissar och lyftanordningar är goda exempel där det finns tydliga regler om hur dessa ska konstrueras, tillverkas, installeras, underhållas och drivas. Inspecta tar ett helhetsgrepp över hela livscykeln, säger Jacob Lundberg.

Research: Cristina Funke
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *